مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

آبخیز

آبخیز به زمین بلندتری نسبت به اطرافش گفته می گردد که در دامنه دشت و کوهسار باشد و هنگام باران آب آن به سوی زمینهای پائین تر سرازیر گردد. بایستی توجه گردد که در ضمن این تعریف لزوما آبخیز با خط الراس یکی نیست یا این گونه بگوییم که حوضه آبخیز به مساحتی از یک منطقه اطلاق می گردد که رواناب حاصله از بارندگی هایی که روی آن می بارد تماماً بطور طبیعی به نقطه واحدی به نام نقطه تمرکز هدایت می گردد اگر نقطه تمرکز در داخل حوضه قرار گرفته باشد یعنی حوضه محیط کاملاً مسدودی تشکیل  داده باشد آن را حوضه بسته و اگر نقطه تمرکز در انتهای حوضه واقع شده باشد به نحوی که رواناب بتواند از آن نقطه به خارج ازحوضه جریان پیداکندآنرا حوضه بازگویند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-1-2- مطالعه به روش حوضه ای

دراین روش محدوده حوزه مطالعاتی براساس واحدهای طبیعی تحدیدحدود می گردد وتاکید وتحلیل ها بیشتربه ارتباط سنجی و شبکه های زهکشی والگوی شبکه های ارایش آبراهه ای – روابط مورفومتری حوضه وپایداری وآستانه های تغییر دریک سیستم می باشد که تعیین محدوده براساس سه شاخص نقطه خروجی وآبراهه ها وقلل وخط الراس ها انجام می شود وروند حاکم برمطالعه بیشتربرمدار روشهای آماری وریاضی می باشد ورابطه یابی بین عناصر هدف غایی اینگونه مطالعات می باشد .

 

2-1-3- حوضه آبریز

حوضه آبریز را به فرانسه و انگلیسی basin که به معنی حوضچه یا لگن می باشد می‏نامند . در نوشته‏های انگلیسی به آن catchment و در متون علمی آمریکائی به آن watershed می‏گویند . و عبارتست از مساحتی از زمین که اطراف آنها را ارتفاعات در بر گرفته و لذا رواناب حاصله از بارندگی روی این سطح در پست ترین نقطه آن تمرکز پیدا کرده و از نقطه ای که پایین ترین ارتفاع را دارا می باشد از منطقه خارج می‏گردد . بعبارت دیگر حوضه آبریز مساحتی می باشد که رواناب سطحی در آن بطور طبیعی به نقطه واحدی به نام نقطه تمرکز هدایت می گردد. هر حوضه آبریز از مجموعه زیادی زیرحوضه تشکیل شده و زیرحوضه ها نیز به نوبه خود به واحدهای کوچک تقسیم می گردد . کوچکترین جزء یک حوضه آبریز که عملیات آبخیز داری روی آن پیاده می گردد قطعه یا پارسل (Parcel) نام دارد ( علیزاده, 1377).

2-1 -4- جریان رودخانه ای

بعضی از جریانهای رودخانه ای به آب باران حاصل از ذوب برف که به صورت هرز آب در سطح زمین یا نفوذ به رودخانه و همچنین به جریان ثقلی زیر زمینی مرتبط هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه