عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباط بین جریان رودخانه ای و متغیر های بستر رودخانه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با افزایش طغیان رودخانه ، عرض ، عمق و نیز سرعت جریان رودخانه  افزایش می یابد. و این متغیر ها به گونه منظم با هم ارتباط دارند.

طغیان رودخانه= عرض رودخانه * عمق رودخانه* سرعت جریان

افزایش در هر کدام از این عوامل مانند عرض ، عمق یا سرعت طغیان را افزایش و پیش روی کاهش در هرکدام طغیان را کاهش می دهد. در چنین نظام رودخانه ای اگر تغییری در قسمتی از آن صورت گیرد به گونه فعال موازنه ای در تغییر دو قسمت به وجود می آید که موازنه دینامیک نامیده می گردد( خالدی ، 1380، ص196).

2-1-6- عوامل حوضه ای

شکل هیدروگراف سیلاب در مقطع معینی از رودخانه و یا در خروجی حوضه و،تغییرات بده جریان،بده اوج(حداکثر)،حجم و تداوم سیلاب را نشان می دهد.شکل و اندازه این هیدروگراف تابع عوامل چندی از ویژگی های حوضه مثل وسعت حوضه، شکل حوضه، شیب حوضه، شبکه آبراهه ای  می باشد.

 

2-1-7- شکل حوزه

شکل حوزه زهکشی که بر سطح مستوی نقشه تصویر شده می باشد بر ویژگی های هیدرو گراف دبی خروجی تاثیر می گذارد . حوزه های طویل با نسبت شاخه های زیاد اندازه حداکثر دبی را تقلیلی می دهند در حالی که حوزه های مدور با نسبت شاخه های کم موجبات افزایش دبی حداکثر را فراهم می آورند .


 

2-1-8- پروفیل طولی و شیب رودخانه

مقصود از پروفیل طولی رودخانه منحنی تغییرات ارتفاع بستر رودخانه در طول مسیر رودخانه نسبت به ارتفاع مبنا ( دهانه خروجی حوزه ) در سطح افق می باشد . از آنجایی که قدرت تخریب رودها مستقیما به سرعت جریان آب بستگی دارد ، شیب بستر دارای اهمیت ویژه ای می باشد.

 

2-1-9- شیب(slope)

شیب زمین معادل تانژانت زاویه ای می باشد  که سطح زمین با افق می سازد ، به تعبیری نسبت اختلاف ارتفاع بین دو نقطه زمین بر فاصله افقی بین آن دو نقطه می باشد . شیب اثرات مستقیم بر روی واکنش هیدرو لوژیک حوزه ها دارد به عنوان مثال سرعت جریان های سطحی بطور مستقیم به شیب بستگی دارد اما اندازه نفوذ آب با افزایش شیب کاهش می یابد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه