مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

.  مولفه های عملکردی

از یک سو در بر گیرنده تامین حرکت و دسترسی و سهل و مناسب پیاده ها و سواره ها به مراکز جاذب شهری می باشد و از سوی دیگر، برخلاف آموزه های مدرنیزم که تأثیر عملکردی فضاهای شهری را به کانال ساده ای برای رفت و آمد تقلیل می دهد، در بر گیرنده عملکردهای دیگر همچون تفریح غیر فعال، تماشای مردم و مراسم گوناگون، غذاخوردن و گفتگو، روزنامه خواندن، ملاقات با دوستان و…. بوده تا ضامن سرزندگی و غنای تجربه فضایی شهر گردند (گلکار، 1379، ص29).

1-فعالیت 2- نفوذپذیری  3- ایمنی و امنیت  4- آسایش و راحتی  5- سازگاری  6- کنترل و نظارت

7- انعطاف پذیری 8- دسترسی و ارتباط 9- تنوع کاربری ها 10- ادراک 11- اختلاط و کاربری و فرم

12-سلسله مراتب

نفوذپذیری: هر چه اندازه برخورداری بلوک از شبکه دسترسی بیشتر باشد اندازه نفوذپذیری بیشتر می باشد.

انعطاف پذیری: مکان هایی که بتوانند برای منظورهای متنوعی به کار آیند، در مقایسه با مکان هایی که برای کاربری مشخص و محدودی طراحی شده اند حق انتخاب بیشتری را به کاربران عرصه می‎دارند (بنتلی، 1390، ص157).

گوناگونی: مکان های قابل دسترسی و نفوذپذیر فقط زمانی ارزشمند تلقی می گردد که بتوانند تنوعی از تجربیات را عرضه بدارند(منبع قبلی، ص59). و زمانی که تنوع و گوناگونی موجود باشد قدرت حق انتخاب مخاطب را افزایش می دهد.

سلسله مراتب: بسیاری از جنبه های طرح نیازمند تسلط بصری بعضی از قسمت های آن می باشد. در ترکیب‎های پیچیده تر، به کارگیری سلسله مراتب برای برقراری نظم اجزا با کل، ضروری می باشد. این مساله ممکن می باشد با به کارگیری بسیاری از اصول سازماندهی که تاکنون مطرح شده می باشد قابل دستیابی باشد. در این خصوص نشان دادن چگونگی ارتباط جزییات فرعی به بخش های اصلی ساختاری مفید خواهد بود (سایمون، 1387، ص199). سلسله مراتب عملکردی در جاده ها، مسیرها و دیگر شبکه های ارتباطی، برحسب درجه اهمیت آنها پیدا نمود می گردد.

سرعت و حرکت: مسیر حرکتی که جریان ورود به شهر از طریق آن میسر می گردد که در این بخش در نظر داشتن نوع حرکت، سرعت حرکت و تغییر آن در محل ورودی مهم می باشد (زیواره،1389).

 

2-7-4.  تاثیر سرعت بر عملکرد ورودی شهرها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سرعت با زمان نسبت عکس دارد، هر چه سرعت کمتر باشد مدت زمان بیشتری جهت طی مسافتی معین سپری می گردد، و در گذشته حرکت با سرعت پایین توسط چهارپایان انجام می گردید و بیننده فرصت و مجال بیشتری برای درک و ایجاد تصویر ذهنی از عناصر فضایی – کالبدی(دروازه، حصار، بارو، خندق و. . . . . ) پیش رو به عهده داشت، اما با وجود پدیده اتومبیل و سرعت بالا مدت زمان کمتری در اختیار مسافر قرار دارد در نهایت نمی تواند به دریافت تصویر مشخصی از ورودی دست یابد، و برای درک آن نیاز به عرصه بیشتر و نوع نظری متفاوت با گذشته می باشد تا در سرعت بالا قابل درک و تجربه کردن باشد. در نتیجه در طراحی فضا بایستی تناسبات لبه ها، ویژگی های ریتم دار یا خطی فضا را طوری تنظیم نمود که سرعت حرکت را تحت تاثیر قرار دهد و همزمان فرم فضا، سرعت حرکت و ادراک فضا را به صورتی ترتیب داده، تا با حرکت ناظر در محیط و منظر، تجربه او از فضا به بیشترین حد برسد (قریب، 1382).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه