عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه توان های طبیعت گردی سوادکوه

قسمتی از متن پایان نامه :

اکوتوریسم( Ecotourism)

درمعیارهای جهانی جاذبه های گردشگری به دو بخش جاذبه های تفریحی(Recreational Attraction) و جاذبه های طبیعی (Nataral Attraction) تقسیم می گردد. و جاذبه های طبیعی پایه و اساس ظهور شکل بزرگی از گردشگری تحت عنوان کلی اکوتوریسم می باشد. اکوتوریسم از واژه Ecological Tourism گرفته شده و به معنی طبیعت گردی و جهانگردی زیست محیطی می باشد. این واژه در سال 1965 میلادی در صنعت گردشگری معمول گردید. در آغاز در تشریح سفر به مناطق طبیعی با هدف طبیعت گردی و با تأکید به جنبه های آموزشی این گردش به کاررفت بعدها این واژه به طیف وسیعی از روش های برنامه ریزی مدیریت و توسعه پایدار محصولات و فعالیت های گردشگری تعمیم پیدا نمود و از سال 1990 به بعد به عنوان ابزاری جهت توسعه پایدار مطرح و مورد مطالعه قرار گرفت.

مشخصات اکوتوریسم از دیدگاه سازمان جهانی جهانگردی(UNWTO)

 • وابسته به طبیعت باشد.
 • از لحاظ اکولوژیکی پایدار باشد به بیانی دیگر آسیب و اثرات سوء رابرای طبیعت نداشته باشد.
 • آموزش و ارائه ارزشهای منطقه مورد بازدید عنصر اصلی آن باشد.
 • جوامع محلی و میزبان در آن مشارکت داشته باشد (اکبری و قرخلو، 1389، 5)

2-1-7 تعریف اکوتوریسم

با گسترش این شاخه از گردشگری تعاریف خاصی از دیدگاههای مختلف جهانی و کشوری از آن ارائه شده که به ذکر چند مورد از آنها پرداخته می گردد.

 • اکوتوریسم سفری مسئولانه به نواحی طبیعی می باشد که به حفظ محیط زیست و پایداری رفاه مردم محلی می انجامد (انجمن بین المللی اکوتوریسم، TIES، 1991)
 • اکوتوریسم عبارت می باشد از سفربه مناطق شکننده، بکر و غالبا حفاظت شده که کوشش می کند اثرات کم و تقریبا در ابعاد کوچک بر جای بگذارد. اکوتوریسم موجب افزایش دانش بازدید کنندگان ، تأمین منابع برای حفاظت، ارایه منافع مستقیم توسعه اقتصادی و توانمندی سیاسی به جامعه محلی و تکریم به فرهنگ های گوناگون و حقوق بشر می گردد. ( مارتها،1991)
 • بازدید از یک منطقه به مقصود نظاره سرزمین، جانوران و گیاهان دست نخورده در آن منطقه( ریکلفر، 2001، 484)
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تعریفی که از جانب موسسه ملی اکوتوریسم کشوراسترالیا شده چنین می باشد:

«گردشگری طبیعت گرا که به آموزش وآگاهی درمورد محیط زیست طبیعی توام می باشد. و به گونه ای مدیریت میشود که از نظر اکولوژیکی پایدار باشد( فنل، 2000،41)

 • اتحادیه بین المللی محافظت از طبیعت( IUCN) اکوتوریسم را چنین تعریف کرده می باشد (ESCAP,47) اکوتوریسم عبارت می باشد از مسافرت مسئولانه به نواحی نسبتا بکر طبیعی به مقصود لذت بردن از طبیعت به نحوی که اثرات منفی کمی بر طبیعت دارد و زمینه مشارکت اقتصادی – اجتماعی جمعیت بومی را فراهم می آورد»
 • اکو گردشگری عباست می باشد از مسافرت مسئولانه و مبتنی بر اصول پایداری به نواحی طبیعی به مقصود بهره گیری معنوی و ارضای نیازهای روحی و روانی به گونه ای که با شناخت و کسب آگاهی و تکریم به نظام ارزش های مردم محلی توام باشد و به محافظت از نواحی طبیعی و ارتقای رفاه جامعه میزبان کمک کند. (زاهدی، 1385،90)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا منطقه از نظر منابع و جاذبه های اکوتوریستی در جایگاه مناسب قرار دارد.

2- آیا امکانات و زیر ساختهای موجود برای توسعه اکوتوریسم منطقه مناسب می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه