عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه توان های طبیعت گردی سوادکوه

قسمتی از متن پایان نامه :

مفاهیم و اصطلاحات

دراین مجموعه تحقیقی اصطلاحات و واژه هایی به کار برده می گردد که داشتن تعریف واحد از آنها درتبیین موضوع لازم بوده و دست یابی به اهداف پژوهش را تسهیل می بخشد وازآنجایی که در ارتباط با اصطلاحات و واژه های مورد نظر تعاریف مختلف متنوعی از سوی صاحب نظران و محققان ارائه گردیده و در متون مختلف هم این تعاریف و موضوعات را از دیدگاه های خاص مورد مطالعه قرار گرفته اند. از این رو تعاریف این واژه ها و اصطلاحات در پی خواهد آمد.

2-1-1 تعریف گردشگری

واژه گردشگری (Tourism) نخستین باردر سال 1811 در یک مجله انگلیسی به نام اسپورتینگ (Sporting) مورد بهره گیری قرار گرفت. در آن وقت این لغت به معنای مسافرت به مقصود تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذت به کار می رفت(بزی، 2010 ، 4)

در دهه های اخیر مفهوم گردشگری گسترش بسیاری یافته و قلمرو وسیعی را در بر گرفته می باشد. در زیر به تعاریفی چند تصریح میشود.

یکی از صاحبنظران در یک تعریف ساده گردشگری را هر آن چیز که که به توریستها و خدمات مرتبط به آنان مربوط می گردد، می داند. (قنل، 2000، ص2)

درتعریفی که سازمان ملل ارائه کرده، توریست فردی می باشد که بیش از یک روز و کمتر از یک سال در محلی غیر از محل اصلی اقامت خود بمانداین تعریف ، سفرهای تجاری و بازرگانی را شامل می گردد، اما سفرهای مرتبط با کارکنان نظامی، دیپلمات، مهاجران و دانشجویان رادربر نمی گیرد.

کولتمن گردشگری را اینگونه تعریف می کند. مسافرتی می باشد کوتاه مدت که از نقطه ای شروع و در نهایت به همان جا ختم می گردد و در طول مسافرت براساس یک برنامه و سفر خاص مکان وجاهای متعددی  دیده می گردد و مبالغ زیادی درآمد ارزی که جهانگردان خرج می کنند عاید کشور میزبان می گردد(کولتمن،1984  )

2-1-2 بعضی مفاهیم مرتبط با گردشگری

مسافر: به شخصی اطلاق می گردد که بین دو یا چند محل سفر کند.

بازدید کننده: شخصی که به خارج از محیط معمولیش به مدت کمتر از 12 ماه سفر کند و هدف شخص انجام فعالیت هایی به منظورکسب درآمد در مکان بازدیدش نباشد.

اقتصاد جهانگردی: کشورهای صادر کننده جهانگرد به سایر کشورها رابازار خارجی و مجموعه ی مناطق صادر کننده گردشگر از سود بخشی ناشی از جهانگردی را مطالعه می کند.

بازار جهانگردی: کشورهای صادر کننده جهانگرد به سایر کشورها را بازار خارجی و مجموعه ی مناطق صادر کننده گردشگر از داخل کشور به مناطق دیگر رابازارهای داخلی می نامند.

تسهیلات جهانگردی: مجموعه ی فعالیت ها یا اقداماتیست که از هنگام ورود یک گردشگر تا هنگام خروج از کشور یا مقصد محلی به وسیله ی کلیه ی موسسات عمومی و خصوصی و طبقات مختلف مردم  به مقصود ایجاد سهولت در مسافرت انجام می گیرد. و نیز آن قسمت ازفعالیت ها و اقداماتیست که جهت طرفداری از گردشگران داخلی درشهرها ، مسیرها و مراکز جهانگردی انجام می گردد تسهیلات جهانگردی به خصوص در فرودگاهها و مبادی ورود و خروج جهانگردان مانند ورود موقت اتومبیل ها و لوازم شخصی، صدوررویداد و ترتیبات مربوط به ترخیص کالا از گمرکات و ارائه ی اطلاعات لازم در اختیار جهانگردان قرارمی گیرد.

تأسیسات جهانگردی: به مجموعه تجهیزات جهانگردی که مورد بهره گیری گردشگران داخل و خارجی قرار می گیرد. اطلاق می گردد. و شامل مجموعه ی امکانات اقامتی، پذیرایی و تفریحی هم زیرا هتل ها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، مجتمع های جهانگردی، اردوگاههای جهانگردی، ساحلی، کوهستانی و امثال آن می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا منطقه از نظر منابع و جاذبه های اکوتوریستی در جایگاه مناسب قرار دارد.

2- آیا امکانات و زیر ساختهای موجود برای توسعه اکوتوریسم منطقه مناسب می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه