عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه توان های طبیعت گردی سوادکوه

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش:

1- فانی ثانی( 1381) در تحقیقی تحت عنوان «مطالعه اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده مازندران مطالعه موردی خشکه داران» اثر طبیعی ملی خشکه داران را در دو بخش مطالعات اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی و مطالعات  پرسشنامه ای مد نظر قرار داد.

نتایج حاصله از مطالعه پارامترهای اکولوژیکی نشان داد که با در نظر داشتن بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی منطقه همچنین دارابودن خاک هیدرو مرف این منطقه برای توسعه گردشگری به صورت متمرکز مناسب نمی باشد. اما با اتخاذ تدابیری ماند زدن تریل در منطقه و …. می توان دسترسی به قسمت هایی با چشم اندازهایی زیبا و اکوتوریسم را به صورت گسترده و غیر متمرکز در منطقه توسعه داد.

2- شایان و پارسایی( 1386) در مقاله ای تحت عنوان« امکان سنجی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم در استان  کهکلیویه و بویر احمد» به شناسایی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم در استان کهکلیویه و بویر احمد پرداخته اند. امکان سنجی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم با بهره گیری از مدل اکوتوریسم انجام گردید. یافته های پژوهش دربخش اقلیم آسایش ، شهرستان های بویر احمد و دنا برای تفرج تابستانه و شهرستان های گچساران و کهکلیویه برای تفرج زمستانه مناسبند، همچنین هر یک از شهرستان های استان به لحاظ اندازه برخورداری از زیر ساختهای توسعه گردشگری مورد مطالعه قرار گرفت. بر این اساس، شهرستان گچساران و دنا برای ارائه خدمات  و پشتیبانی گردشگری، توانمندی بیشتری دارند.

3- بیگ محمدی و حاتمی( 1389) در مقاله ای با عنوان« تحلیلی بر ظرفیت ها وارزش های اکوتوریستی سیستان و بلوچستان» ارائه شده در چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، که به روش اسنادی، توصیفی تحلیلی انجام شده می باشد. به معرفی ظرفیت های اکوتوریستی منطقه، تشریح اهمیت آنها، ضرورت حفظ و نگهداری، برنامه ریزی و سرمایه گذاری روی آنها پرداخته اند. محققین این مقاله از یافته های خود چنین نتیجه گرفته اند که با معرفی ظرفیت های اکوتوریستی منطقه، تشریح اهمیت توجه مسئولین، برنامه ریزان وسرمایه گذاران به این بخش و در نتیجه آماده سازی زیر ساخت های گردشگری و جلب سرمایه های خارجی و داخلی، علاوه بر تعامل فرهنگی، تولید ارز، افزایش ثروت و به جریان درآوردن پول در بخش های محروم این استان و رفع پاره ای از این محرومیت ها و ایجاد اشتغال در منطقه کمک نمود.

4- جهانیان و زندی( 1389) در مقاله ای تحت عنوان« مطالعه پتانسیل های اکوتوریسم مناطق کویری و بیابان های اطراف استان یزد، با بهره گیری از الگوی تحلیل swot» به معرفی پتانسیل های اکوتوریستی بیابان ها ومناطق کویری استان یزد پرداخته اند و بر اساس الگوی swot  با ملاحظه نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها راهبردهایی راهمسو با توسعه پایدار گردشگری در این مناطق ارائه نمودند  . آنها این گونه نتیجه گرفتند با در نظر داشتن جاذبه های موجود در این منطقه ،اکوتوریسم یکی از موارد مهم در جهت توسعه آن می باشد. به گونه کلی می توان عنوان نمود که اکوتوریسم با برنامه ریزی اصولی، انجام تحقیقات جامع و در نظر داشتن راهبردهای حاصل از الگوی تحلیلswot می تواند عامل در جهت توسعه اقتصادی ملی و محلی این مناطق به شمار آید.

5- عزتی و نامی و عباسی سمنانی (1392) در مقاله ای تحت عنوان « امکان سنجی توان مندی های اکوتوریسم مرز ایران و ترکمنستان به روش swot مطالعه موردی استان گلستان» به شناسایی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم در استان گلستان پرداخته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن می باشد که صنعت اکوتوریسم در این استان به علت نزدیکی به دو استان پر جمعیت تهران و خراسان رضوی ، آب و هوای معتدل ، وجود جنگل های انبوه و وجود مردمی مهمان نواز می تواند جزء برترین، پر درآمدترین و پایدارترین صنایع این استان باشد.  در پایان پژوهش کوشش شده می باشد تا با توجه سیستمی به نقاط ضعف و قوت همچنین فرصت ها و تهدیدها در چارچوب مدلswot راهکارهایی جهت بهبود وضعیت اکوتوریستی این استان ارائه گردید.

6- در پژوهشی که در پایان نامه کارشناسی ارشد( 1388) توسط حسین باقری با عنوان «پتانسیل های گردشگری روستایی مورد مطالعه دهستان لفور شهرستان سواد کوه انجام یافته می باشد . هدف از توسعه گردشگری روستایی، پاسخگویی به تقاضای روز افزون جمعیت شهری برای گذراندن اوقات فراغت وتفریحات و افزایش سکونتگاههای روستایی و نیز کاهش فقر روستایی، حل معضلات بیکاری و مهاجرت و افزایش خدمات رفاهی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- آیا منطقه از نظر منابع و جاذبه های اکوتوریستی در جایگاه مناسب قرار دارد.

2- آیا امکانات و زیر ساختهای موجود برای توسعه اکوتوریسم منطقه مناسب می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه