مطالعه توان های طبیعت گردی سوادکوه

قسمتی از متن پایان نامه :

گردشگری زیارتی:

دراین نوع گردشگری، مکان های زیارتی و مراسم و شعایر مذهبی مدنظر توریست هاقرار می گیرد، مانند زیارت کعبه، اورشلیم، مشهد، نمونه هایی از مراسم و شعاثیر مذهبی که توجه بعضی از جهانگردان را جلب می کنند عبارت اند از : مراسم عزاداری عاشورا و مراسم قالی شویان اردهال.

 

 

 

گردشگری فرهنگی:

بسیاری از توریست ها به بازدید و حضور در مراسم فرهنگ و هنری علاقه مندند و برنامه سفر خود را به گونه ای تنظیم می کنند تا با فصل این آیین ها و مراسم متناسب باشند. شرکت در برنامه های هنری مانند کنسرت موسیقی، اپرا، تئاتر را نیز می توان در این طبقه قرار داد.

گردشگری ورزشی:

بعضی از جهانگردان برای رهایی از زندگی یکنواخت سرکار و مشغله خود در جست و جوی زمان و مکانی هستند تا ملزم به انجام تمرینات ورزشی شوند. عده ای نیز برای بازدید از رویدادها و مسابقات ورزشی عزم سفر می کنند و به دیوار نقاشی می طریقه که از امکانات ورزشی خاص برخوردار باشد.

دیدار از بستگان و دوستان:

هدف بعضی از مسافرت ها دیدار از دوستان و آشنایان می باشد. البته در کنار این دیدارها ممکن می باشد بازدیدهایی نیز از جذابیت های توریستی به اقدام آید اما کانون اصلی توجه در این نوع مسافرت ها، دیدار از بستگان و آشنایان می باشد.

2-1-5-2 گردشگری طبیعت گرا

توریست طبیعت گرا آن دسته از فعالیت های توریستی را شامل می گردد که مستقیما با منابع و جذابیت های طبیعی سرو کار دارند، معمولا تعامل بین گردشگری و طبیعت به 3 صورت می باشد( لاتن و ویوو، 2000،35)

  • وابستگی کامل
  • وابستگی نسبی
  • وابستگی اتفاقی

درحالت اول، جذابیت های توریستی به گونه کامل از طبیعت نشأت می گیرند و دیدار از طبیعت، در کانون توجه قرار دارد.

درحالت دوم، جذابیت های توریستی به گونه نسبی بر طبیعت متکی اند و دیدار از طبیعت، صرفا بخشی از برنامه وسیع تر را می پوشاند.

در حالت سوم، جذابیت های توریستی به گونه اتفاقی با طبیعت مرتبط می گردد و بازدید از جاذبه های طبیعی ممکن می باشد به گونه اتفاقی دربرنامه های جهانگردی قراربگیرد.

توریست طبیعت گرارا می توان در شش دسته فرعی طبقه بندی نمود:

  • گردشگری ساحلی
  • گردشگری ماجراجویانه
  • گردشگری مصرفی
  • تورسم محصور
  • گردشگری مساحتی
  • اکوتوریسم

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا منطقه از نظر منابع و جاذبه های اکوتوریستی در جایگاه مناسب قرار دارد.

2- آیا امکانات و زیر ساختهای موجود برای توسعه اکوتوریسم منطقه مناسب می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه