عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه توان های طبیعت گردی سوادکوه

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده پایان نامه ( شامل اختصار، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

این پژوهش با عنوان مطالعه توان های طبیعت گردی سوادکوه صورت پذیرفته می باشد.هدف از این پژوهش شناسایی و معرفی توانمندی ها و پتانسیل های طبیعت گردی در منطقه سوادکوه با هدف حفظ منابع طبیعی موجود و تداوم و پایداری آنها و تقویت توانهای اکوتوریستی منطقه،شناخت معضلات و محدودیت های منطقه در بخش مرتبط با گردشگری و اکوتوریسم در راستای افزایش تعداد گردشگران و رونق بیشتر در منطقه می باشد.در این پژوهش به دو سوال پژوهش پاسخ داده گردید:

1-آیا منطقه از نظر منابع و جاذبه های اکوتوریستی در جایگاه مناسبی قرار دارد؟

2-آیا امکانات و زیر ساخت های موجود برای توسعه اکوتوریسم منطقه مناسب می باشد؟

پژوهش حاضرپژوهشی کاربردی می باشد و جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای-اسنادی و میدانی بهره گیری شده می باشد و در تحلیل اطلاعات از روش swot بهره گیری شدهو بر این اساس نقاط قوت،ضعف،فرصت و تهدید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد.مطالعات و مطالعه ها نشان داد منطقه از حیث منابع و جاذبه های اکوتوریستی بسیار غنی می باشد و توانایی جذب گردشگران و توسعه طبیعت گردی و تبدیل شدن به قطب طبیعت گردی در سطح منطقه ای و ملی و حتی بین المللی را داراست.در ارتباط با زیر ساخت ها و امکانات موجود در منطقه بایستی گفت معضلات و محدودیت هایی هست که در مجموع می توان با ایجاد امکانات و تسهیلات توریستی سازگار با محیط طبیعی و استقرار مناسب آن باعث ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد ساکنین از یک سو و توسعه اکوتوریسم منطقه گام سازنده برداشت.

واژگان کلیدی:توانهای طبیعی،اکوتوریسم،سوادکوه،اکوتوریست

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا منطقه از نظر منابع و جاذبه های اکوتوریستی در جایگاه مناسب قرار دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- آیا امکانات و زیر ساختهای موجود برای توسعه اکوتوریسم منطقه مناسب می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه