عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه توان های طبیعت گردی سوادکوه

قسمتی از متن پایان نامه :

بیانیه کبک در خصوص اکوتوریسم

در چارچوب سال جهانی اکوتوریسم( 2002) ، با نظارت سازمان جهانی گردشگری و برنامه محیط زیست سازمان ملل( UNEP) حدودا 1000 نفر از 132 کشور به نمایندگی از بخش های مختلف( خصوصی – دولتی – مردمی) در کنگره جهانی اکوتوریسم در شهر کبک کانادا به دور هم گردآمدند. در این کنگره همچنین نتایج نشست های ملی و منطقه ای در خصوص اکوتوریسم با شرکت 3000 نماینده از گروه های مختلف ذینفع و ذیربط ارائه گردید. این بیانیه نتیجه یک تعاملو گفتگوی چند جانبه می باشد. هدف اصلی این بیانیه، برنامه ریزی اولیه در خصوص توسعه اکوتوریسم و ارائه یکسری نظرات و توصیه ها در این خصوص می باشد تا جهت دهی و برنامه های اکوتوریسم بر اساس توسعه پایدار صورت گیرد.

2-2-6-1 توصیه های بیانیه کبک به دولت ها در سطح ملی، منطقه ای و محلی

1- تدوین استراتژی توسعه اکوتوریسم در سطوح ملی، منطقه ای و محلی، بایستی با اهداف کلان توسعه پایدار فرهنگ باشند این کار بایستی با مشورت گروه هایی انجام گردد که در توسعه اکوتوریسم تأثیر داشته یا ازآن متأثر می شوند.

2- توسعه اکوتوریسم بایستی به نحوی صورت گیرد که حفاظت از طبیعت و فرهنگ بومی و محلی را تضمین کند( بخصوص دانش بومی، منابع ژنتیکی و حق مالیت زمین و حق دسترسی به آب).

3- زمینه را برای مشارکت کلیه گروه های ذینفع و ذیربط در سطوح ملی ، منطقه ای و محلی فراهم نماید.

4- در چهارچوب سند ملی – منطقه ای و محلی توسعه اکوتوریسم بایستی مکانیزم هایی پایش در سطوح مختلف تعریف شده باشند( شاخص پایداری عینی) که به تأیید تمامی گروه های ذینفع و ذیربط رسیده باشند ارزیابی اثرات توسعه اکوتوریسم نیز به عنوان یک ساز و کار  می تواند در نظر گرفته گردد. نتایج این پایش ها بایستی قابل دسترس برای عموم مردم باشند.

5- در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی گردشگری( حتی هزینه های مربوط به حمل و نقل بین المللی)

6- ارتقاء توانایی ها در سطوح محلی برای بهره گیری از ابزارهای مدیریتی، مثل زمان بندی و برنامه ریزی مشارکتی بهره گیری از سرزمین، نه تنها در مناطق حفاظت شده بلکه در مناطق حاشیه ای و سایر مناطقی که قرار می باشد توسعه اکوتوریسم در آنجا اتفاق بیافتد.

7- پیش بینی امکانات توسعه مانند امکانات فنی ، مالی منابع انسانی برای طرفداری از واحدهای تجاری متوسط و کوچک مقیاس که هسته مرکزی اکوتوریسم هستند با هدف زمینه سازی برای رشد و توسعه آنها بصورت پایدار.

8- تعریف سیاست ها، برنامه های مدیریتی و برنامه های آموزشی و تفسیر برای بازدید  کنندگان و ایجاد زمینه های مالی برای مناطق طبیعی تا بتوانند  تعداد بازدید کنندگان را مدیریت کرده واز اکوسیستم های آسیب پذیر و حساس، حفاظت  نموده و در جهت توسعه پایدار حرکت کنند.

9- این برنامه ها بایستی زمینه را برای پایش اثرات اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی  اکوتوریسم در سطوح محلی فراهم نمایند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا منطقه از نظر منابع و جاذبه های اکوتوریستی در جایگاه مناسب قرار دارد.

2- آیا امکانات و زیر ساختهای موجود برای توسعه اکوتوریسم منطقه مناسب می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه