عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

خوانایی

عامل دیگر خوانایی می باشد که به دلیل حاکمیت سواره در ورودی شهرها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد که به افزایش ایمنی و راحتی مسافران کمک زیادی می کند. برای اینکه یک مسیر خوانا باشد در آغاز بایستی دارای وضوح کافی باشد تا راننده بتواند به راحتی هدایت گردد. دوم اینکه از موانعی که باعث جلوگیری از دید رانندگان می گردد خودداری نمود. یک نکته دیگری که خوانایی را تقویت می کند امر راهبردی می باشد تا مسافران بتوانند به راحتی مسیر خود را ادامه دهند و در جهت یابی خود با مشکل روبه رو نشوند. از این رو بایستی به نشانه های شاخص طبیعی و مصنوع را در شهر به خصوص در ورودی آن تقویت نمود. وجود یک سلسله مراتب مشخص چه در ریتم حرکت و چه در جزئیات بدنه ها باعث می گردد که شخص احساس کند از یک فضای طبیعی وارد فضای مصنوع شده می باشد. منبع و ماخذه: (گلمانی، و دیگران، 1392، ص3).


4-5-2-1. وضوح مسیر

وضوح مسیر ابتدایی ترین راهبرد برای داشتن مسیر خوانا می باشد. در واقع برای اینکه مسیری با وضوح بالا داشته باشیم بایستی به 2 نکته توجه کنیم که یکی قابل رویت بودن مسیر می باشد و دیگری فقدان موانع مزاحم دید.

در مسیر ورودی بایستی شیب ها به گونه ای که دید نسبت به نقاط مرتفع یا در عمق بسته نشوند باشند. همانطور که گفت گردید در ورودی مورد مطالعه توپوگرافی زمین از ثبات خاصی پیروی می کند و به صورت یکنواخت و در یک ارتفاع تمامی طول مسیر ورودی پیموده می گردد و هیچ پستی وبلندی که رویت مسیر را با اختلال همراه کند وجود ندارد.

2 چیز در دو پهنه موجود در مسیر با یکدیگر متفاوت می باشد. پس از پهنه اول ما با فضایی گسترده و طویل که هیچ نشانه ی شهری در آن وجود ندارد مواجه هستیم و در واقع فرد دچار دوگانگی می گردد اما پس از پهنه دوم که در فاصله نزدیکتری به پایان ورودی قرار دارد می رسیم با تنگ شدن مسیر و هدایت دید به سمت میدان کریم بخش همراه می باشد که این با الهام اینکه به شهر بندرانزلی رسیدیم به فرد ورودی همراه می باشد.

رویت مسیر تنها می تواند در روشنایی امکان پذیر باشد. خوشبختانه مسیر به گونه ای شمالی- جنوبی      می باشد و این به این معنی می باشد که در ساعات اولیه روز نور از روبرو تابیده و روشنایی زیادی مسیر را در برمی‎گیرد و وضوح مسیر قابل درک می باشد. وضوح کافی در روز هست و این به دلیل عدم وجود عناصر طبیعی و عناصر مصنوع و کالبدی می باشد که هیچ گونه تاثیری بر زاویه ی دید رانندگان در روبرو شدن با این شهر ندارد. فقط در ساعاتی از عصر هر روز به علت غربی بودن تابش خورشید به صورت مایل از جلو تابیده و در دید افراد کمی اختلال ایجاد می کند.

اما در خصوص وضوح در شب بایستی گفت که در ابتدای ورودی شهر فاقد سیستم روشنایی مناسب بوده و حتی بعد از پانصد متر روشنایی شهر شروع شده و اندازه روشنائی آنها نیز به گونه مفید و مطلوب در شب به رانندگان خدمات دهی می کند و این به دلیل بهره گیری از اجزاء مناسب و با ابعاد و اندازه‎های استاندارد می‎باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد