عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه توان های طبیعت گردی سوادکوه

قسمتی از متن پایان نامه :

توجه سیستمی به گردشگری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن تعاریف ارائه شده از گردشگری و مراوداتی که بین اجزاء درونی و بیرونی آن هست. می توانیم گردشگری را به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم و هر عملی در یک نقطه از سیستم موجب عکس العملی در نقطه دیگر می گردد. هنگامی که بازخورد اطلاعات به سیستم اضافه می گردد پیش روی تغییرات انجام شده در محیط عکس العمل نشان می دهد پس چهار عامل زیر که اثر و تعامل آنها بصورت سیستمی بر روی هم نشان می دهد در نمودار شماره 2-2 ترسیم شده می باشد. اگر گردشگری به عنوان یک سیستم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد نتایج آن بسیار سودمند خواهند بود. به عنوان مثال مایل و موریسون توجه خود را به چهار بخش در سیستم گردشگری معطوف داشته اند.

بازار، این بخش از مدل به لزوم درک رفتار مصرف کننده تأکید می کند که تحت قیود فرهنگی و اجتماعی رخ می دهد این بخش منجر به خرید سفر در شکل های متنوع می گردد.

سفر، این بخش تصریح به قسمتهای سفر، جریانات بازدید کنندگان، خصوصیات ، ویژگی های آنها، روندهای موجود و پیش بینی از آینده دارد. این عوامل تقاضای سفر برای مقاصد مختلف را می سازد.

مقصد، این بخش تصریح به ترکیب تسهیلات، جاذبه های مورد علاقه بازدید کنندگان مختلف دارد و همچنین سیاست گذاری و برنامه ریزی بازاریابی برای برآورد این خواسته ها را نیز در بر می  گیرد، مقصد گردشگری فروش مسافرت را ترغیب می کند.

بازاریابی، این بخش شامل بازاریابی مقصد برای بازدید کنندگان موجود و بالقوه از طریق کانالهای واسطه ای متعدد می باشد و از یک برنامه بازار و متعاقباً ابزار مدیریتی بازاریابی بهره گیری می کنند.

3 بازار طبیعت گردی

در حالی که اکوتوریسم نیز بخشی از بازار گردشگری می باشد اما هیچ سازمان بین المللی به صورت مستقل اطلاعات مربوط به اکوتوریسم را در جهان جمع آوری نمی کند طبیعت گردی نسبت به سایر حوزه های گردشگری به سرعت در حال رشد می باشد. در سال 1989 طبیعت گردی حدود 7% تمامی هزینه های مربوط به سفرهای بین المللی را در بر می گرفت در سال 1998 بالغ بر 20 % سفرهای بین المللی را طبیعت گردی تشکیل می داد، در سال 2004 طبیعت گردی با سرعتی سه برابر گردشگری رشد داشت و طبق پیش بینی های انجام شده گردشگری تجربی شامل بازدید از میراث فرهنگ و طبیعی و حتی گردشگری روستایی در 20  سال آینده رشد چشم گیری خواهند داشت

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا منطقه از نظر منابع و جاذبه های اکوتوریستی در جایگاه مناسب قرار دارد.

2- آیا امکانات و زیر ساختهای موجود برای توسعه اکوتوریسم منطقه مناسب می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه