عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

ساماندهی شهری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف، ساماندهی شهری یعنی: دخالت آگاهانه در فضای شهری برای جلوگیری از فرسایش و معاصرسازی آن. معاصر سازی فرایندی می باشد که به خلق فضای شهری جدید با حفظ ویژگی های اصلی فضایی (کالبدی و فعالیتی) منجر می گردد. در این اقدام، فضای شهری جدید حادث می گردد که ضمن حفظ شباهت های اساسی با فضای شهری قدیم، تفاوت های ماهوی و معنایی را با فضای قدیم نیز به نمایش می گذارد. (حبیبی و همکاران، 1381).

 

2-12. نظریه پردازان جهانی

نظریه های مربوط به ساماندهی ورودی ها ابعاد گوناگونی را مورد مطالعه قرار می دهد. که در این بین دو بعد فرهنگی و اقتصادی، اساسی ترین ابعادی می باشند که در معاصر سازی اثر موثر می افتد. نظریه های مربوط به ساماندهی ورودی در نیمه دوم قرن نوزدهم  به وجود آمده که نظریه پردازی در این مورد تاکنون نیز ادامه دارد. آن چیز که در زیر می آید نظریه پردازان و نظریه های آنان برحسب تقدم تاریخی می باشد.

 

2-12-1.  جان راسکین (1900-1818)

راسکین حقوق دان انگلیسی بود که با روی آوردن به هنر، آغاز به نقد فلسفه هنر پرداخت و سپس روی به فلسفه اجتماعی آورد. «مطالعات عمیق راسکین به او ثابت نمود که هنر و آثار هنری به گونه چشم گیری از عوامل اقتصادی و اجتماعی تاثیر می پذیرد. راسکین علت انحطاط هنر زمان خویش را در وضعیت اقتصادی – اجتماعی دوران صنعتی می بیند و در این مورد روابط و مناسبات تولید صنعتی را مقصر می داند». (حناچی، 1378، ص47).

راسکین با دیدی کاملا هجران زده به گذشته و با الهام از گذشته کوشش بر آن داشت تا تحولی اساسی در اندیشه فرهنگی مردم ایجاد کند. معروف ترین اثر راسکین کتاب «هفت مشعل معماری» می باشد که در سال 1848 انتشار پیدا نمود.

شیوه اقدام وی در بناها و بافت های تاریخی، بهسازی می باشد، زیرا وی به ساماندهی محتاطانه تاریخی اعتقاد داشت. روش مداخله راسکین، بیشتر بر پایه روش حفاظتی – تزئینی بنا نهاده شده می باشد (حبیبی و دیگران، 1381).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه