عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

کامیلو سیت (1903-1843)

سیت معمار اتریشی بود که مهمترین اثر وی کتاب «هنر ساختن شهرها» به سال 1889 می باشد. در این کتاب وی برداشتی کاملا زیبایی شناسانه از شهرهای قرون وسطی و رنسانس دارد. سیت شیفته زیبایی و هماهنگی فضای شهرهای تاریخی بود و در مقایسه شهرهای جدید با شهرهای کهن معتقد بود که «شهرهای جدید به علت نظم و ترتیب بیش از حد و یکنواختی شان و به وجود آوردن فضاهای با هویت خاصی، نازیبا، بی تناسب و فاقد ارزش هنری هستند» (حناچی، 1378، ص45). اما می توان ابتذال شهرهای موجود را با مطالعه آثار و بناهای تاریخی در گذشته از میان برد.

بر پایه نظریات، اصول و دستورالعمل های مورد نظر سیت می توان دریافت که هدف وی از مداخله در بناها، مجموعه ها و بافت های کهن، بهبود کارکرد با تکریم به کالبد بافت قدیم می باشد. کاربری پیشنهاد وی، کاربری می باشد که بتواند سبب تداوم حیات کالبدی– تاریخی بافت شهر گردد. (حبیبی و دیگران، 1381).

 

2-12-4. پاتریک گدس

گدس زیست شناس اسکاتلندی، از زمره نظریه پردازان دوره دوم مرمت شهری به شمار می رود. وی پس از سال ها تدریس در رشته گیاه شناسی، شدیدا به شهرهای علاقمند گردید. مهمترین آثار وی در این زمینه، کتاب (توسعه شهری) در سال 1904 و (شهرها در تحول) در سال 1915 می باشند. گدس معتقد بود که اولین گام برای شناخت شهر، شناخت عناصر جغرافیایی و تاریخی آن شهر می باشد به طوری که این شناخت می تواند ما را در تهیه طرح ها یمان یاری رساند. گدس در مورد مرمت، سه نظریه عمده دارد که شامل موارد زیر می باشد:

1– انطباق مکان و زمان در خصوص بنا، مجموعه یا بافت شهری.

2– امروز، تکرار دیروز نیست بلکه تحول و تداوم آن می باشد.

3– حضور مطالعات برنامه ریزی شهری در مرمت شهری. (منبع قبلی).

2-13. نگاهی به گذشته، حال و آینده ورودی شهرها

نابسامانی محیطی مبادی ورودی هنگامی تاثیر گذارتر می نماید که در سه ظرف زمانی به تبیین زیر به آن توجه نماید.

نگاه به گذشته: بیش از این، اولین نشانه بصری که از هر شهردرذهن مسافرین تأثیر می بست«ورودی» شهر بود.

نگاه به حال: ورودی شهر، نخستین فضای شهری که مسافرین با آن برخورد می کنند. پس می توان چنین پنداشت که نخستین تصویر ذهنی از یک شهر از طریق مبادی ورودی آن ایجاد می گردد. این تصویر ذهنی در ارزش گذاری مخاطب بر کیفیت محیطی بطن شهر بسیار تاثیرگذار می باشد. کیفیت فعلی مبادی ورودی اکثر شهرها، تصاوبر مناسبی از شهر را در منظر ذهنی مخاطبان ایجاد نمی نماید.

نگاه به آینده: حاشیه های امروز شهرها جزء لاینفک بافت اصلی شهر در آتیه نه چندان دورمی باشند. با توسعه گریز ناپذیر شهرها، عرصه مبادی ورودی شهرها نیز به بخشی از بافت درون شهرها تبدیل می‎گردند. (ابلقی و دیگران، 1385، ص67).

شهرهای ایرانی پیش از اسلام، به ویژه در دوران هخامنشی و ساسانی، بر مبنای باورهای دینی و متاثر از مقوله جهان بینی ساخته می گردید. این شهرها معمولا به حصاری ختم می گشت که چهار دروازه به چهار سوی عالم داشته و یادآور جهات اربعه بود. در این جهان بینی شهر با زمین به عنوان مرکز عالم مقایسه می‎گشت که از طریق دروازه های خود با کل عالم هستی که به چهار قسمت تقسیم می گردید. ارتباط می‎پیدا نمود (حبیبی، 1375، ص24).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه