مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

تجارب جهانی ساماندهی ورودی

از گذشتۀ دور تا دهۀ پیشین کمتر به مبادی ورودی که دائماً در حال تغییر می باشند توجه می گردید و بیشتر ساماندهی های موجود در این بخش از شهر در زیرمجموعۀ طرحهای فرادست گنجانده می گردید و در اجرا نیز جزء اولویت های آخر محسوب می گردید. همۀ این عوامل باعث می گردد تا در مطالعه گذشتۀ ساماندهی مبادی ورودی نگاهی به طرح هایی بکنیم که در سطح کلان تر انجام شده اند و مبحث ساماندهی مسیرهای حمل و نقل در حاشیه شهر  نیز در زیرمجموعۀ آن قرار دارند.

امروزه در تحولات جدید شهرنشینی جهان و ظهور معضلات ناشی از آن، مراکز شهرهای بزرگ و قدیمی بیشتر از دیگر نقاط شهری در معرض عوارض نامطلوب توسعه شهری قرارگرفته اند. این پدیده در تمام شهرهای بزرگ اروپا، آمریکا و کانادا به اشکال مختلف بروز کرده و به همین دلیل انواع برنامه ها و روش‎ها برای حل مسایل مراکز شهری مطرح و تجربه شده می باشد. در شهرهای جهان سوم به دلیل رشد سریع کالبدی، هجوم مهاجران و نبود برنامه ریزی مسایل و معضلات  نواحی مرکزی به صورتی شدیدتر ظاهر شده و حتی گاه به صورت یک مساله ملی خود را نشان می دهد. در طول دو سه دهه اخیر، طرح های ساماندهی حواشی شهری با اهداف و اشکال مختلف در بسیاری از شهرهای جهان به اجرا درآمده می باشد.

تنوع تجارت جهانی در زمینۀ ساماندهی ورودی های شهری بسیار شایان توجه می باشد. کشورهای مختلف با فرهنگ ها، زبان ها و اعتقادات متفاوت، تجارب بسیار ارزنده ای را در طول تاریخ از خود بر جای گذاشتهاند که نشان دهندۀ هویت هر یک از شهرهای تاریخی در جهان می باشند. این تجارب با کارهای هوسمان در پاریس و نوشته های راسکین و موریس در انگلستان واقدامات سیت در اتریش آغاز گردید. پس از جنگ جهانی دوم مخصوصا بعد از دهۀ 1960 اتفاقات مهمی رخ داد که سبب تغییر جهت طریقه ساماندهی شهری در جهان گردید. تجارب جهانی ساماندهی  مبادی ورودی را از کشورهایی آغاز می کنیم که صاحب سبک و مکتب می باشند. ساماندهی مبادی ورودی همیشه جزء و زیر مجموعه ای از طرح های ساماندهی شهری بوده اند و چندین سال بیشتر طول نمی کشید که به گونه مستقل از طرح های بالادست به آن توجه شده می باشد. به همین مقصود در این بخش نمی توان به صورت جداگانه به مطالعه طرح های ساماندهی مبادی ورودی پرداخت. در واقع در این بخش کوشش شده می باشد تا به طرح های ساماندهی شهرهایی پرداخته گردد که ساماندهی بافت حاشیه ای، معابر منتهی به شهر و ورودی ها غیر از اهداف اصلی آنها بوده می باشد و پس از آن وضعیت کنونی مبادی ورودی همین شهرها را تشریح کرده ام.

 

2-14-1. لستر

مهمترین مسئله در امر مرمت و توسعۀ شهری لستر، ایجاد ارتباط منطقی میان مرکز تاریخی شهر (بخش قدیمی) با مناطق جدید شهری می باشد. برای ایجاد این ارتباط، مناطق جدید شهری توسط دسترسی های سریع تا نزدیکترین نقطه به شبکه پیاده شهر قدیم متصل می شوند، پس تغییرات وسیع و ناگهانی و یا بریدگی در بافت های قدیم ایجاد نمی گردد. همچنین در مجاورت شبکه اصلی پیاده مرکز شهری که اتومبیل به آن راهی ندارد، توقف گاه های چند طبقه ایجاد گردیده تا معضلات رفت و آمد شهروندان نیز حل گردد. اقدامات مرمتی شهر لستر به صورت زیر می باشند:

  1. جلوگیری از وارد شدن هر گونه صدمه ای بر شالوده و سازمان بافت قدیم شهر.
  2. کنترل رفت و آمد وسایل نقلیه خصوصی به داخل بافت قدیم
  3. ایجاد دسترسی های اضطراری و امکان دستیابی به نقاط دور دست.
  4. تغییر عملکرد و معاصر کردن فعالیت های شهری، مشروط بر ایجاد مکانی برای خدمات عمومی و فرهنگی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سایت منبع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه