مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه توسعه پایدار شهری

توسعه پایدار شهری(City sustainable development):

توسعه شهری بعنوان یک مفهوم فضایی را می توان به معنی تغییرات در کاربری زمین و سطوح تراکم جهت رفع نیازهای ساکنان شهری در زمینه مسکن حمل و نقل، اوقات فراغت و غذا و غیره تعریف نمود یا توسعه‎ای می باشد که تمام جنبه های اجتماعی، اقتصادی و… را در شهر با هم پیش  می برد و توسعه پایدار شهری نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق بهره گیری بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجدید پذیر مطرح می باشد. توسعه پایدار شهری موضوع های جلوگیری از آلودگی های محیط شهری و ناحیه ای، کاهش ظرفیت های تولید محیط محلی – ناحیه ای و ملی، طرفداری بازیافت، عدم طرفداری از توسعه های زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می کند همچنین راه رسیده به این اهداف را با برنامه ریزی شهری و روستایی، ناحیه ای، ملی و طرفداری همه جانبه دولت از این برنامه‎ریزی‎ها می داند. (زیاری، 1382، ص17).

نظریه توسعه پایدار شهری اندیشه توسعه شهری پایدار از جنبه های بسیار گسترده مطالعات در امور توسعه می باشد. ارائه یک تعریف مشخص در این ارتباط زیاد ساده نیست اما کوشش می گردد معنی توسعه شهری پایدار از بین مفاهیم– اصول- تاریخچه مطالعات کاربردی تشریح گردد. اندیشه توسعه شهری پایدارتنها در ارتباط با تحولات تاریخی مطرح نمی گردد بلکه در این ارتباط توسعه خردمندانه علوم مختلف و دانش اجتماعی نیز مطرح می باشد. در نظر داشتن تحولات باعث می گردد حجم و کیفیت دانش موجود درمورد محیط زیست شهری افزایش یابد مانند علم شناسایی و رفع آلودگی هوا- گازهای گل خانه ای – تغییرات جهانی آب و هوا و موارد دیگری از این قبیل در این ارتباط مطرح می شوند پیشرفت در زمینه علوم اجتماعی نیز با کمک دستور کارهای تحقیقی مختلف درمورد توسعه پایدار صورت می گیرند آن چیز که ذکر گردید نشان دهنده این می باشد که بحث توسعه شهری تحت تاثیر مفاهیم و موضوعات مختلفی قرار گرفته و با علومی زیرا سیاست های اقتصادی و دانش تئوری و تجربی به مقابله برخاسته می باشد و بعضی اوقات نیز با تحولات تاریخی شکل گرفته یا تغییر جهت داده می باشد. (نصیری، 1379، ص17).

تعریف دیگرنظریه توسعه پایدار شهری موضوع های جلوگیری از آلودگی های محیط زیست شهری و ناحیه ای- کاهش ظرفیت های تولید محیط محلی- ناحیه ای و ملی طرفداری از بازیافت ها- عدم طرفداری از توسعه زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می کند. همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه ریزی اهمیت بسیاری می دهد و معتقد می باشد دولت ها بایستی از محیط زیست شهری طرفداری همه جانبه‎ای کنند. این نظریه پایداری شکل شهر– الگوی پایداری سکونتگاه ها – الگوی موثر حمل و نقل در زمینه مصرف سوخت و نیز شهر را در سلسله مراتب ناحیه شهری مطالعه می کند. زیرا ایجاد شهر را فقط برای لذت شهر نشینان می داند (حاتمی، 1392، ص12).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه