عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی‌های جغرافیایی شهر مورد مطالعه

3-2-1. جایگاه جغرافیایی شهر بندر انزلی

جایگاه ریاضی: شهر بندر انزلی که تنها نقطه شهری واقع در شهرستان بندر انزلی می‌باشد، در طول‌های جغرافیایی07 22 °49 تا 05 33 °49 شرقی و عرض‌های جغرافیایی49 27 °37 تا 44 29 °37 شمالی گسترده شده می باشد.

جایگاه نسبی: این شهر در سرتاسر طول شمالی خود به دریای خزر محدود می باشد و سراسر طول جنوبی آن به مزارع و تالاب انزلی منتهی می گردد. همچنین از جهت غرب به دهستان چهارفریضه و از جهت شرق به دهستان لیچارکی حسن‌رود محدود شده می باشد(نقشه 3-1). این شهر از دو منطقه انزلی (شبه‌جزیره) و غازیان در باریکه خشکی میان دریا و تالاب و چندین جزیره و محله تشکیل شده می باشد. شهر بندر انزلی، بزرگترین و اولین بندر در شمال کشور ایران می‌باشد و فاصله آن تا تهران در حدوده 380 کیلومتر و تا شهر رشت (مرکز استان گیلان) 40 کیلومتر و تا اولین فرودگاه (فرودگاه سردار جنگل رشت) 35 کیلومتر می‌باشد. جایگاه بندری این شهر و امکان ارتباط بازرگانی با کشورهای آسیای میانه، شرایط ممتازی را برای آن در استان گیلان فراهم آورده می باشد. همچنین در سال‌های اخیر با احداث منطقه آزاد تجاری در این شهر، توانمندی‌های اقتصادی آن در سطح منطقه بسیار افزوده شده می باشد. برخورداری شهر از سواحل زیبای دریای خزر در شمال شهر و برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و مناظر و چشم‌اندازهای مفرح در بخش جنوبی شهر یعنی تالاب انزلی، این شهر را به یکی از قطب‌های مهم جذب توریست در استان گیلان تغییر داده می باشد.

وسعت و شکل: سهم مساحت شهر بندر انزلی طبق آمار سال 1385 از مساحت کل شهرستان در حدود 58/30 کیلومتر مربع و با تراکم نسبی 43/22 نفر بوده می باشد. شهر بندر انزلی دارای بافتی خطی می باشد که حول محور ارتباطی رشت ـ آستارا در طولی معادل 15 کیلومتر و با عرض متوسط 5/2 کیلومتر بر روی سطح زمین گسترش یافته می باشد. منبع:(مهندسین مشاور تأثیر جهان پارس، 1388).

توپوگرافی

شهرستان بندر انزلی در قسمت شمالی استان گیلان و در مجاورت دریاچه خزر (بخش جلگه‌ای استان) استقرار داشته و از سطحی هموار برخوردار می باشد. دریای خزر در شمال و تالاب در جنوب این شهرستان از مهمترین شاخصه‌های طبیعی گردشگرپذیر آن به‌شمار می‌طریقه. این شهرستان در پایین‌ترین نقطه ارتفاعی استان گیلان یعنی در ارتفاع متوسط 26- متر از سطح آب های آزاد قرار گرفته می باشد. به‌گونه کلی توپوگرافی این شهرستان از دو چشم‌انداز اصلی تشکیل شده می باشد:

  • نوار ساحلی: محدوده باریکی می باشد که در امتداد ساحل بین دریا و نوار ممتد ماسه‌ای کشیده شده و بیشتر روستاهای دهستانِ چهار فریضه در این ناحیه قرار گرفته می باشد.
  • نواحی جلگه‌ای: این نواحی از باندهای ماسه‌ای کنار ساحل تا کوهپایه‌های البرز را شامل می گردد. اغلب روستاهای این شهرستان مخصوصاً روستاهای دهستان لیچارکی حسن‌رود در نواحی جلگه‌ای قرار دارند. این نواحی به علت داشتن هوموس به‌تدریج برای کشاورزی قابل بهره گیری گردید و در نتیجه تجمّع جمعیت در این منطقه بیشتر گردید(نقشه توپوگرافی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1381، مقیاس 25000/1 شیت انزلی).

شهر بندر انزلی در محل پیوستن تالاب به دریای خزر و بر روی رسوب‌های دلتایی آن قرار گرفته و به همین جهت شهر از سه قسمت زیر تشکیل شده می باشد. (نقشه شمارۀ 3-3):

  1. بخش غربی (انزلی)
  2. بخش میانی (شبه جزیره میان‌پشته)
  3. بخش شرقی (غازیان)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه