مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

طرح ورود

مطالعه دیدهای پیاپی در هنگام حرکت با خودرو به عنوان بخشی از فرآیند طراحی در نظر گرفته شده می باشد. زیرا کوشش بر آن بود که نحو نظاره سکانس‌ها با در نظر داشتن سرعت حرکت ناظر قابل پیش‌بینی باشد. طرح به صورت یک سری تصاویر پرسپکتیوی می باشد که به سرعت به صورت سکانس‌ها به نمایش در می‌آید تا در فرآیند بصری چشم‌اندازی کلی از منظر شهر را تداعی کند. به این لحاظ نیاز به سناریویی بود که با در نظر داشتن ماهیت ادراک در حرکت که مشخصات آن ذکر گردید کاربر را در توالی مناظر قرار دهد. سناریو با بهره گیری از محرک‌های موثر حسی در حین حرکت از مناظر مورد نظاره که اینجا سیمای شهر می باشد به وجودمی‌آید. البته در نظر داشتن نوع و اندازه محرک‌های حسی و ترکیب شدن آن با سرعت‌های بالا بایستی به نحوی صورت گیرد تا موجب انحراف حواس راننده از جاده و یا کم شدن سرعت نشود. طول مسیر در نظر گرفته شده با در نظر داشتن زمان خیره شدن به چشم‌انداز، زمان دیدن جسم و دریافت مشخصات و درک آن در سرعت 100تا 120 کیلومتر در ساعت برابر 220 ثانیه در نظر گرفته گردید. با سرعت ذکر گردیده حداقل طول مسیر اتوبان برای دریافت هر سکانس یک کیلومتر می‌باشد. (منبع قبلی).

با در نظر داشتن محدوده در نظر گرفته شده جهت طراحی و مطالعه دیدهای قابل ارائه در وضعیت موجود و آینده طراحی آن ورودی به مثابه مسیری با چهار سکانس طراحی گردید.

سکانس اول: صعود، ورودی با آغاز مسیر بالا رفتن شروع می گردد. دید سمت راست کم کم محدود و دید به سمت چپ و مناظر پارک جنگلی خرگوش دره و در پس آن شهرک‌های صنعتی و مسکونی در جوار رشته کوه البرز دیده می گردد. مخاطب، پی به تغییر در ماهیت راه می برد و برای اتفاق بعدی آماده می گردد. طول مسیر2/1 کیلومتر، شیب 5/2 درصد، دید محدود، زمان: 55 ثانیه.

سکانس دوم: رویش هندسی سیمان، پس از گذر از مسیر سکانس اول ورسیدن به ارتفاع مطلوب، محدودیت های دید تمام شده و مسافر امکان آنرا می یابد که شهر تهران را نظاره کند، دید به سمت قسمت‎های مرکزی شهر تهران و دشت فراخ پوشیده از ساختمان در دامنه کوه های شمالی شهراست، ناظر جایگاه خود را به شهر می‌سنجد، در سیمای کلی مورد نظاره بسته به ذهنیت خود به خوانش متن می‎پردازد. طول مسیر 1. 2 کیلومتر، بدون شیب، دید باز، زمان: 55 ثانیه.

سکانس سوم: کوهستان شمیران، اتوبان با گردشی نرم رو به شمال شهر امتداد پیدا می کند. رشته کوه البرز در شمال تهران از که مهم ترین عناصر طبیعی شهر و شاخص جهت‌یابی تهران می باشد رخ می‌نماید. شناخت شیب تهران به جهت‌یابی صحیح مسافران و خوانایی شهر منجر می گردد. همچنین در پس کوه‌های شمالی قله دماوند رخ می‌نماید. که نقطه تمرکز ناظر بر سمت آن می‌باشد. طول مسیر 2/1 کیلومتر، بدون شیب، دید باز، زمان: 55 ثانیه.

سکانس چهارم: فرود، پس از صعود و گذر از مسیر ورودی شهر اکنون موقع رسیدن به شهر فرا رسیده می باشد، مسیر با شیب ملایم شروع به نزول می کند، راستای دید به سمت محور اتوبان و در امتداد آن شهر می باشد، در این سکانس مخاطب با نظاره امتداد مسیر و جایگاه آن در شهر جایگاه خود را در هنگام ورود می‌یابد. از عناصر آشنای مسافران در این منظره می‌توان به مجموعه اکباتان، ورزشگاه آزادی، پارک ارم تصریح نمود. دید در مسیر از سمت چپ محدود می گردد تا علاوه بر تنوع، ناظر را به منظره جنوبی (مرکز شهر) متوجه کند. طول مسیر 1. 2 کیلومتر، شیب طولی 5/2 درصد به سمت پایین، دید محدود، زمان: 55 ثانیه.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه