مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

کلاچای

تاکنون برای اجرای پروژه ساماندهی ورودی شهر کلاچای یک میلیارد و 620 میلیون ریال هزینه شده می باشد. عملیات اجرایی یک باند این پروژه که شامل تعریض، شن ریزی، جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت به اتمام رسیده و باند دیگر آن نیز آغاز شده می باشد. برای اجرای کامل این پروژه بلوار، روشنایی، فضای سبز و رفوژ وسط بلوار نیز پیش بینی شده می باشد. با اجرای این پروژه علاوه بر تسریع و تسهیل در آمد و گردید خودروها، از حجم بار ترافیک کاسته می گردد و این مسیر پیش از این همواره آبستن حوادث جاده یی بوده و آسیب های جانی و مالی فراوانی را در برداشته می باشد. این پروژه به طول 650 متر از ابتدای پل شکسته نوده آغاز و تا سه راه نگین شمال کلاچای ادامه خواهد داشت ضمن اینکه یک دهنه پل به دهنه 6 متر و به طول 23 متر و با هزینه یی بالغ بر 400 میلیون ریال از محل منابع استانی بر روی رودخانه نوده ساخته شده می باشد. ساماندهی ورودی شهر کلاچای از خواسته های شهروندان منطقه بوده می باشد و شهرداری خود را ملزم و متعهد به اجرای آن دانست. شهر کلاچای با جمعیتی بالغ بر۱۸هزار نفر در 80 کیلومتری شرق مرکز گیلان قرار دارد.

ماخذ: (کلاچای, اجرای طرح ساماندهی ورودی شهر کلاچای، 1388www. keIachi. blogfa. com). مجری مهندسین مشاور پژوهش و عمران.

 

2-15-7. قزوین

متاسفانه دربرنامه ریزی ها و طرح های رسمی شهری، نظیر طرح های جامع و تفصیلی، توجه چندانی به ساماندهی و تقویت جایگاه ورودی شهرها توجهی نمی گردد. شهر قزوین نیز از این قضیه مستثنی نیست و مبادی ورودی آن مورد هجوم کاربری های مختلفی بویژه کاربری های تعمیرگاهی و کارگاهی قرار گرفته و بسیاری از کیفیت های تاریخی، هویتی، طبیعی و بصری شهر را به عنوان شهری تاریخی با بستر طبیعی منحصر بفردش مورد تهدید جدی و نگران کننده قرار داده می باشد.

در این رهگذر سه ورودی شاخص شهر از سمت شهرهای تهران، رشت و همدان به دلیل  فضا و کاربرد شهری توسط شهرداری قزوین مورد شناسایی قرار گرفت و در سال 87 طرح آنها به مهندسین مشاور ارائه گردید.

پس از مطالعه در جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی قزوین +20 و کارگروه های مختلف، طرح در حال حاضر در مرحله تصویب در دبیر خانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین می باشد و از آنجا که عملیات اجرایی طرح در برنامه و بودجه اجرایی شهرداری قزوین قرار گرفته و محقق شده راه کارهای ارائه شده توسط مشاور عملیاتی گردد. تخصیص بودجه یک میلیارد تومانی برای هر یک از مناطق یک و دو بعنوان محرک طرح در خصوص ساماندهی مشاغل مزاحم بودجه سال 1390 شهرداری قزوین، ضرورت اتخاذ سیاست های تشویقی وعدم بهره گیری از جبر برای واحدهای تعمیرگاهی موجود را مورد تاکید می توان قرار داد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه