عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر در شرق استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

برنج گیاهی می باشد از راسته غلاف داران، خانواده غلات (Poaceae) زیر تیره oryzoidae و از جنس oryza و دارای 24=n2 کروموزوم می‌باشد، ‌جنس oryza دارای 20 تا 25 گونه می‌باشد. در تکوین ارقام زراعی برنج آسیا گونه O. sativa و در تکوین ارقام زراعی آفریقا گونه O. glaberrima تأثیر مهمتر و اساسی‌تری دارند.

اکثر برنجهای مورد کشت ممالک مختلف دنیا از گونه O. sativa می‌باشند که به علت گستردگی کشت در نقاط مختلف جهان به دلیل شرایط متفاوت آب و هوایی و جغرافیایی به سه تیپ یا زیر گونه هندی
(Indica) ، ژاپنی (sino-japonica)  و جاوه‌ای (javanica) تقسیم می شوند:

– نیازهای آب و هوایی برنج

حداقل درجه حرارت برای جوانه زدن برنج 12 تا 13 درجه سانتی‌گراد و مقدار حرارت مورد نیاز از کاشت تا رسیدگی کامل آن 2000 تا 4000 درجه گزارش شده می باشد، و حساسترین مرحله رشد برنج به سرما و گرما شدید قبل از خوشه رفتن تا شیری شدن دانه می‌باشد. در مراحل اولیه رشد در خزانه‌های برنج منطقه زرین‌شهر گیاهچه‌های جوان ارقام محلی تا 5 درجه سانتی‌گراد درجه حرارت آب را تحمل نموده‌اند. برنج برای رشد و نمو خود احتیاج به نور فراوان دارد. در این صورت علاوه بر افزایش فتوسنتز حرارت مورد نیاز گیاه نیز تأمین  می گردد. برنج گیاهی می باشد ماهیتاً گرما دوست و روز کوتاه می باشد اما برنجهای محلی اصفهان به طول روز حساس نیستند.

برنج در اغلب  خاکها رشد می کند اما معمولاً در خاکهایی که حدود 40 تا 60 درصد رس همراه با مواد آلی پوسیده داشته باشد بیشترین محصول را تولید می کند. بطور کلی بهترین اراضی برای کشت برنج زمین‌های رسی و لومی می باشد. در اراضی شنی زمانی می‌توان برنج کشت نمود که اولاً آب کافی در دسترس باشد و ثانیاً کود حیوانی، شیمیایی و سبز به اندازه کافی مصرف گردد. بهترین اسیدیته خاک در زراعت برنج بین 5/6- 5/5 می باشد اما برنج در اسیدیته 8-4 نیز رشد می کند. مقاومت برنج پیش روی شوری در سنین مختلف متفاوت می باشد و هر چه برنج مسن‌تر گردد مقاومت  آن به شوری افزایش می یابد. برنج در مرحله پغه‌زنی به شوری حساس می باشد زیرا وجود نمک باعث جلوگیری از پنجه‌زنی می گردد زراعت برنج در خاکهای شور نیاز به مدیریت ویژه دارد. به گونه کلی آستانه تاثیر شوری 3 دسی‌زیمتر بر متر به شمار می رود.

از نظر نیاز آبی برنج گیاهی نیمه آبزی می باشد و اکثر ارقام آن در شرایط غرقابی رشد بهتری دارند. اندازه آب مورد نیاز برنج با طول دوره رشد، رقم، بافت خاک، مدیریت تهیه زمین و درجه حرارت آب و هوا بستگی دارد و در مراحل مختلف نمو نیز متفاوت می باشد. کمبود آب در هر مرحله از رشد و نمو برنج باعث کاهش عملکرد می گردد و بطوریکه در مراحل نمود رویشی باعث کاهش ارتفاع، تعداد پنجه، وس طح برگ و در مراحل نمو زایشی مستقیماً عملکرد دانه را کاهش می‌دهد. طبقه‌بندی علمی زیادی برای ارقام برنج موجود می‌باشد لیکن مرسوم‌ترین و عمومی ترین طبقه‌بندی برنج، طبقه‌بندی از لحاظ نسبت طول به قطر با شکل دانه می‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش فوق پاسخگوی سوالات زیر خواهد بود:

– توانمندی های گردشگری گل و گیاه در توسعه گردشگری منطقه شرق گیلان کدامند؟

– آیا امکانات موجود در منطقه شرق گیلان می تواند پاسخگوی نیازها و خواسته های گردشگران باشد؟

– آیا اطلاع رسانی مناسب در خصوص توانمندی های گردشگری گل و گیاه منطقه شرق گیلان می تواند در تغییر توجه گردشگران به ان منطقه موثر و کارا باشد

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه