مطالعه توان های طبیعت گردی سوادکوه

قسمتی از متن پایان نامه :

در اجرای راهبردهای ST کوشش می گردد با بهره گیری از نقاط قوت اثرات ناشی از تهدیدات موجود در محیط خارج کاهش یابد یا از بین بروند( همان منبع، 52)

هدف سیستم هایی که راهبردهای wt را به اجرا در می آورندو  حالت تدافعی به خود می گیرند، کاهش نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی می باشد. سیستمی که دارای نقطه ضعف داخلی می باشد و با تهدیدات بسیار زیادی در محیط خارج روبرو می باشد. در موضعی مخاطره آمیز قرارخواهد گرفت. در واقع چنین سیستمی برای بقاء خود مبارزه خواهد نمود و می کوشد برای حفظ خود از فعالیت هایش بکاهد، در سیستم های دیگر ادغام گردد و یا سرانجام منحل گردد.( همان منبع، 53)

این ماتریس دارای 9 خانه می باشد. همانگونه که در شکل نظاره می گردد، چهار خانه دارای عامل اصلی می باشد، چهارخانه، راهبردها را نشان می دهد و یک خانه سفید می باشد( خانه بالا، دست راست) چهار خانه ای که راهبردها را نشان می دهد دارای عنوان های wt,st,wo,so می باشند و پس از تکمیل شدن چهار خانه ای که دارای عامل اصلی هستند و به وجود می آیند. برای ایجاد ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط ضعف و نقاط قوت بایستی هشت مرحله زیر را طی نمود:

  • تهیه کردن فهرستی از فرصت های عمده ای که در محیط خارجی مقصد گردشگری هست.
  • تهیه کردن فهرستی از تهدیدات عمده ای که در محیط خارجی مقصد گردشگری هست.
  • تهیه فهرستی از نقاط عمده قوت داخلی که مقصد گردشگری دارا می باشد.
  • تهیه فهرستی از نقاط عمده ضعف داخلی که مقصد گردشگری دارا می باشد.
  • نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی را بایستی با هم مقایسه کرده و نتیجه را در خانه مربوط در گروه راهبردهای so نوشت.
  • نقاط ضعف داخلی و فرصت های خارجی را بایستی با هم مقایسه کرده و نتیجه را در خانه مربوط در گروه راهبردهای wo نوشت.
  • نقاط قوت داخلی و تهدیدهای خارجی را بایستی با هم مقایسه کرده و نتیجه را در خانه مربوط درگروه راهبردهای stنوشت.

نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای خارجی را بایستی با هم مقایسه کرده و نتیجه را در خانه در گروه راهبردهای wt نوشت

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا منطقه از نظر منابع و جاذبه های اکوتوریستی در جایگاه مناسب قرار دارد.

2- آیا امکانات و زیر ساختهای موجود برای توسعه اکوتوریسم منطقه مناسب می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد