مطالعه توان های طبیعت گردی سوادکوه

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه سازمان جهانی گردشگری

سازمان جهان گردشگری( WTO) سیستم گردشگری را به دو بخش اصلی تقسیم می کند، یکی عوامل تفاوت ها شامل بازارهای گردشگری بین المللی، داخلی ( ملی منطقه ای) و ساکنان محلی و دیگر عوامل عرضه، مشتمل بر فعالیت ها و جاذبه ها( جاذبه های طبیعی ، فرهنگی، تاریخی، پارک های تفریحی، باغ وحش ها، باغ های گیاه شناسی، آکواریوم ها و…) محل اقامت( هتل ها، متل ها، هتل آپارتمان ها، مهمانپذیرها… ) خدمات و تسهیلات گردشگری( دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، رستوران ها، خرید، امور بانکی، مبادله ارز، خدمات و امکانات پستی و پزشکی و…) حمل و نقل( هوایی، زمینی، دریایی) امکانات و تأسیسات زیر بنایی( شامل آب رسانی، برق رسانی، بهداشت فاضلاب، دفع زباله و مخابرات) و عناصر سازمانی ( سازمان جهانی جهانگردی، 1379، 16-14)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل ارائه شده از طرف سازمان جهانی جهانگردی بر پایه نظریه سیستمی می باشد. این مدل با در نظر داشتن دو دسته مدل های بنیادین گردشگری درطبقه بندی مدل های نظری – سیستم گردشگری کل از گونه تشریحی می باشد.

دید گاه گان

گان معتقد می باشد که تمام عناصر و اجزای  نظام جهانگردی به دو گروه عرضه و تقاضا تقسیم می شوند. که تقاضا شامل بازارهای داخلی وبازارهای بین المللی و عرضه شامل جاذبه ها و فعالیت ها، تأسیسات اقامتی و دیگر امکانات و خدمات جهانگردی رادربر دارد. و ساکنین محلی که از جاذبه ها، تسهیلات و خدمات جهانگردی بهره گیری می  نمایند. از نظر گان سیستم  و کارکرد سیستم گردشگری دارای دو بعد عرضه و تقاضا می باشد. تمام عناصر گردشگری به گونه مجازی می توانند به عنوان اجزای از این دو بعد نمایش داده شوند. به لحاظ پیوستگی بین این عناصر برنامه ریزی برای گردشگری بدون درک روابط درونی هر یک از ابعاد و همچنین روابط بین عرضه و تقاضا کارساز نخواهد بود. این عناصر در یک ساز و کار سیستمی نواحی اعزام کننده گردشگر را به نواحی میزبان از طریق مسیر حمل و نقل متصل می کند. تأسیسات حملو نقل و زیر ساختی بخشی از عوامل عرضه گردشگری می باشد که پیش روی عوامل تقاضای گردشگری ، مشغول خدمات دهی به نیازهای گردشگران می باشند. به دیگر سخن  بخش حمل و نقل و تأسیسات زیر ساختی بخشی از عوامل موجود در مقاصد گردشگری و بستر گردشگری داخلی و بین المللی می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا منطقه از نظر منابع و جاذبه های اکوتوریستی در جایگاه مناسب قرار دارد.

2- آیا امکانات و زیر ساختهای موجود برای توسعه اکوتوریسم منطقه مناسب می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه