عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4-4 عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات هست. این مشکل شامل اطلاعات حسابداری هم می باشد. مدیران شرکت‌های سهامی درمورد ارزش شرکت نسبت به سهامداران بیرون از شرکت اطلاعات بیشتری دارند. آن شرکت‌هایی که قیمت سهام شان زیر ارزش واقعی می باشد، انگیزه دارند که منابع اضافی برای اطلاعات مالی صرف کنند تا پیام بدهند که سهام آنها کمتر از واقع ارزش گذاری شده‌می باشد. شرکت‌هایی که سهام آنها بیشتر از واقع ارزش‌گذاری شده‌می باشد، تلویحا این موضوع را با عدم ارائه اطلاعات اضافی اعلام می‌کنند و قیمت سهام تنزیل می‌یابد. حال، تعدادی از شرکت‌هایی که سهامشان کمتر از واقع ارزش گذاری شده‌می باشد، منابع صرف می‌کنند تا اطلاعات اضافی ارائه دهند. این فرآیند ادامه می‌یابد تا جایی که شرکت‌های با عملکرد بد، پیام نمی‌دهند. به این موضوع فرضیه پیام دهی گفته می گردد. پیام‌دهی انگیزه‌ای برای افشا در شرکت‌های سهامی می باشد. روشن می باشد که صرف منابع برای اطلاعات، تخصیص سرمایه را بهبود داده، ستاده را افزایش می‌دهد. از آنجا که بخشی از مخارج مربوط به عملکرد گذشته می باشد و مربوط به آینده نمی‌باشد، لذا منافعی ایجاد می کند و از این رو پیام دهی صرفا تا آن اندازه می‌تواند تولید اطلاعات اضافی در گزارش های حسابداری را باعث گردد که فزونی منافع بر مخارج داشته باشد.

2-5- اظهار تئوریک ارتباط به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت رشد

گزارشگری مالی ممکن می باشد در قالب صورت‌های مالی یا سایر ابزارهای انتقال دهنده‌ اطلاعات صورت پذیرد. بسیاری از اطلاعات ارائه شده بوسیله‌ی گزارشگری مالی در بردارنده‌ی پیش بینی در خصوص عملیات آینده می باشد. اطلاعات خارج از صورت‌های مالی اکثراً به همین مقصود ارائه می گردند. علاوه بر اطلاعات افشا شده خارج از صورت‌های مالی، اطلاعات صورت‌های مالی که در اقلام صورت‌های مالی منعکس می گردند به صورت گسترده ای بر پایه ی پیش بینی ها و برآوردهای مدیریت قرار دارند. پس انتظار می‌رود که به دلیل برآوردهای ناقص مدیران از آینده تجاری شرکت ها، اطلاعات افشا شده از طریق صورت‌های مالی و خارج از آن در بردارنده خطاهای مشترکی باشند. یکی از اطلاعات افشا شده خارج از صورت‌های مالی پیش بینی سود به موقع توسط مدیریت می باشد که منعکس کننده پیش بینی مدیریت درمورد چشم انداز آتی می باشد. اطلاعات سود برای اینکه مربوط باشد، بایستی به سرعت در بازار منتشر و در دسترس بهره گیری کنندگان قرار گیرد. به بیانی دیگر، اطلاعات بایستی به موقع باشد. به موقع بودن سود، به توانایی سود جاری در انتقال اطلاعات جاری مربوط می‌باشد. به موقع بودن سود تصریح به این دارد که سود قادر می باشد اطلاعات را به شکل کارامدتر منتقل کند، از این رو، اقلام سودها حاوی اطلاعات مفید و کیفی بیشتر برای سرمایه‌گذاران برون سازمانی هستند و باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران خواهد گردید.

وقتی عدم تقارن اطلاعاتی در ارتباط با سهام یک شرکت افزایش می یابد، ارزش ذاتی آن با قیمت در بازار سرمایه متفاوت خواهد بود. پس، وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه، سرمایه افراد عادی را در این بازار، به مخاطره می اندازد. همچنین اگر اطلاعات مربوط به سود به موقع باشند، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه واقعی شدن بازده موردانتظار سرمایه‌گذاران می گردد.

از دیگر معضلات مربوط بر سر راه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت‌های رشد، سرمایه گذاری بیش از اندازه می باشد که بر اساس تضاد مدیران و سهامداران شکل می گیرد. مدیران تمایل دارند اندازه شرکت را بزرگ کنند گرچه مجبور باشند پروژه های ضعیف را پذیرفته و ثروت سهامداران را کاهش دهند. اگر جریان های نقدی مازاد در دست نباشد، توانایی مدیران در رسیدن به این هدف محدود شده، اما این محدودیت می‌تواند با تامین مالی از طریق بدهی برطرف گردد. متعاقب آن، مدیر بایستی اصل و بهره این بدهی ها را با وجه نقدی پرداخت کند که بنا بر این بود در پروژه های ضعیف به کار گرفته شوند. از این رو اهرم مکانیسمی برای غلبه بر مساله سرمایه گذاری بیش از اندازه به شمار می رود و ارتباط منفی میان عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت رشد را در شرکت‌هایی توجیه می کند که فرصتهای رشد کمتری دارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

ارتباط بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران.

1-5-2 اهداف علمی

سنجش به موقع بودن  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش تاثیر گذاری متغیر تعدیل گر فرصت رشد بین متغیر مستقل و متغیر وابسته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-3 اهداف کاربردی

1- نتایج این پژوهش می‌تواند مورد بهره گیری گزارشگران مالی و دست اندرکاران برای آگاهی بیشتر از اهمیت سود قرار گیرد تا نسبت به بازنگری در نحوه اطلاع رسانی و همچنین اصلاح شیوه‌های تصمیم‌گیری از طریق آموزش‌های مقتضی اقدام کنند.

2- ضرورت انجام این پژوهش پیشبرد شرایط اقتصادی و شناخت بهتر شرایط موجود و کمک به فرآیند تصمیم‌گیری می‌باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید