متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

– تحقیقات رهبری دانشگاه ایالتی اوهایو

از نخستین سال های دهه 1940 تحقیقات بسیار جامعی بر روی تئوری های رفتاری در دانشگاه های ایالتی اوهایو آمریکا شروع گردید و تا کنون بارها این تحقیقات تکرار شده می باشد هدف از این تحقیقات شناسایی ابعاد مستقل رفتار رهبر بود ، آن ها ابعاد رهبر را به چند بعد عمده تقسیم کردند ، این ابعاد عبارتند از:

ابتکار اقدام ، رعایت حال ، ساختار اولیه ،ملاحظات انسانی

الف) ابتکار اقدام: یعنی رهبر در جهت تامین هدف های مورد نظر ، تأثیر هایی را که خود و زیر دستانشان بایستی اعمال کنند به نحو احسن تعیین و ارائه کند ، این تأثیر ها شامل تعیین رفتار هایی می باشد که در جهت سازماندهی کارها ، تعیین روابط سازمانی و هدف ها انجام می شود .

ب) رعایت حال : رهبری که در سازمان رعایت حال یا مراعات دیگران را می کند ، می کوشد تا اسباب رفاه زیر دستان را فراهم آورد و رضایتشان را تامین نماید ، رهبری که چنین رفتاری را دارد در حل مسائل به کارکنان و زیر دستان کمک می کند رفتارش دوستانه و صمیمی می باشد و در رفتار خود مساوات را رعایت می نماید (قاسمی ،1382: 299).

  • ساختار اولیه : ساختار اولیه به این مطلب تصریح دارد که رهبر تا چه اندازه می خواهد تأثیر خود و تأثیر های زیر دستان خود را که در پی رسیدن به هدف هستند ساختارمند کند این اقدام رفتاری که موجب سازمان دادن به کار و روابط کاری و هدفها می گردد را نیز در بر می گیرد( افجه، 1388: 387).
  • ملاحظات انسانی : ملاحظات انسانی به این موضوع تصریح دارد که شخص تا چه حد می خواهد روابط شغلی اش را که مشخصه آن عبارت از اطمینان متقابل ، تکریم به عقاید زیر دستان و در نظر داشتن احساسات آن هاست حفظ کند این نوع رهبر به آسایش رفاه ، مقام در رضایت خاطر پیروان خود توجه دارد رهبری که ملاحظات انسانی بالایی دارد چنین توصیف می گردد به زیر دستانی که معضلات شخصی دارد کمک می کند ، مهربان می باشد و دستگیر و با همه زیر دستان رفتاری یکسان دارد ( امیر کبیری ، 1385: 484).

نتیجه تحقیقات دانشگاه اوهایو موید این می باشد که ، رهبرانی که به هر چهار بعد ابتکار اقدام ، رعایت حال ، ساختار اولیه و ملاحظات انسانی توجه کامل داشته باشند عملکرد خوبی خواهند داشت .

2-1-12-شبکه مدیریت یا شبکه سبک سنج مدیریت

یکی از نتایجی که از تحقیقات دانشگاه های میشیگان و اوهایو به دست آمد این می باشد که سبک رهبری تک بعدی نیست ، یعنی اینکه توجه کردن به کار و کارکنان می تواند در امر عملکرد عالی سازمان ، سرنوشت ساز یا تعیین کننده باشد . شبکه مدیریت که به وسیله رابرت بلیک و موتن ارائه گردید کمک می کند تا بتوان توجه نسبی مدیر به کار یا تولید و به کارکنان یا اعضای سازمان را تعیین نمود که ماهیت دو بعدی رهبری را منعکس می کند

بعد اول: نشان دهنده توجه رهبر به اشخاص می باشد ، این بعد به نه قسمت تقسیم شده می باشد که قسمت نهم در بالا و یکم در پایین قرار گرفته می باشد .

بعد دوم : نشان دهنده در نظر داشتن تولید می باشد که هم معنی ساخت دهی یا کارگرایی می باشد . توجه مدیر به تولید با یک شاخص نه قسمتی نشان داده شده می باشد به طوریکه قسمت نهم نشان دهنده توجه زیاد به تولید و قسمت یکم نشان دهنده توجه کم به تولید می باشد . رهبری که توجه زیاد به تولید دارد وظیفه مدار می باشد و تاکید آن بر به دست آوردن نتیجه با انجام ماموریت می باشد .

این شبکه اظهار کننده پنج سبک رهبری می باشد که به صورت ذیل دسته بندی شده می باشد (قاسمی ،1386: 154) :

الف) مدیریت نامحسوس (بی خاصیت) :

در سبک مدیریت (1-1) مدیریت نا محسوس می باشد یعنی نه به افراد و نه به تولید هیچ توجهی نمی گردد . گاهی این سبک را مدیریت بی قید و بند می نامند ، زیرا مدیر دست از تأثیر رهبری بر می دارد .

ب) مدیریت باشگاهی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سبکی از مدیریت را که (9-1)نامیده می گردد مدیریت باشگاهی می خوانند یعنی به کارکنان توجه بسیار زیادی می گردد اما تولید هیچ اهمیتی ندارد .

ج ) مدیریت استبدادی ( وظیفه مدار ) :

سبک مدیریت (1-9) مدیریت استبدادی می باشد که به تولید و کارایی توجه بسیار زیاد می گردد اما به کارکنان هیچ توجهی نمی گردد .

د) مدیریت انسانی و سازمانی (میانه رو ) :

سبک مدیریت (۵-۵ ) مدیریت انسانی و سازمانی نامیده می گردد که به صورت همزمان به عملکرد سازمان و رضایت شغلی آنان توجه میشود .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد