عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ارتباط به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1- مقدمه

علم[1]، شناخت واقعیت از طریق تجربه می باشد. کارکردهای علم، تبیین[2]، پیش بینی[3]، و تعمیم[4] می باشد و هدف اساسی آن نظریه سازی می باشد. تبیین به عنوان یکی از کارکردهای علم به معنای شناخت علت یا علل پدیده هاست. به اظهار آماری، تبیین معادل تبیین واریانس متغیر وابسته و از طریق متغیر مستقل یا ترکیبی از مشارکت نسبی متغیر های مستقل می باشد. موضوع علم اجتماعی، رفتار های انسانی و مبتنی بر روش نظاره ای می باشد و از طرف دیگر پدیده های اجتماعی، پیچیده و تغییر پذیرند. پدیده های اجتماعی را نه یک علت بلکه علت‌های اجتماعی تبیین می‌کنند(ساعی 1377، 19-21)، که پژوهشگر همواره قادر به کنترل تمام متغیر های مستقل (علل پدیده های اجتماعی) نیست. اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این می باشد که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرت بیستم داشته‌اند؛ شاید قبول این واقعیت قدری مشکل تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روش های دقیق و صحیح علمی بوده می باشد(حاتمی 1386، 80). در مباحث علمی، غالباً مفاهیم پژوهش و روش علمی به صورت مترادف به کار برده می شوند. هر چند بین این دو واژه وجوه مشترک معنایی هست، اما تفکیک آن ها موجب تشخیص اختلاف بین آنها خواهد گردید. پژوهش روندی رسمی­تر، منظم‌تر و قوی‌تر از روش علمی می باشد. پژوهش مجموعه فعالیت های منظمی می باشد که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر می باشد. معمولاً پژوهش منجر به نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می گردد. پژوهش در درسترین شکل خود دارای دو شرط می باشد: کنترل دقیق؛ شرطی که مانع تاثیر عوامل نامربوط می گردد و نمونه‌گیری صحیح؛ شرطی که یافته‌های پژوهش را قابل تعمیم می کند. پژوهش به گونه کلی بر کشف اصول عمومی و کلیت ها تاکید دارد و ویژگی‌های کلی مجموعه مورد مطالعه را به دست می‌دهد. پژوهش، جستجوی ماهرانه، منظم و دقیق در پدیده­ها می باشد(دلاور 1387، 47). پژوهش علمی را می‌توان چنین تعریف نمود: «فرآیندی که به کمک آن میتوان روابط پنهان در پس یک پدیده را مغشوش به نظر می رسند، کشف نمود». در روش علمی آغاز مدل‌ها یا نظریه‌های که به نظر می رسد ماهیت پدیده را تبیین کنند، قبول می گردد، سپس نتیجه های منطقی از مدل پذیرفته شده‌استخراج می گردد و آن ها را با در نظر داشتن نتایج یافته‌های واقعی می سنجند، مدل تعریف می گردد و جستجو به مقصود یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می‌یابد. ویژگی های فرآیند کسب آگاهی به اندازه انواع زمینه های پژوهش متفاوتند(آذر و مومنی 1385، 9).یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع بایستی به دنبال تعیین روش پژوهش باشد. انتخاب روش پژوهش بستگی به هدف ها و موضوع پژوهش دارد. پس، هنگامی می‌توان در مورد روش مطالعه انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش و هدف های آن مشخص باشد. روش پژوهش به محقق کمک می کند، شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هر چه سریع‌تر به پاسخ  یا پاسخ های که برای پرسش‌های خود در نظر گرفته می باشد دست یابد (حاتمی1386، 80). به تعبیری، دستیابی به هدف های پژوهش میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی[5] درست صورت پذیرد. از دیدگاهی روش شناسی، مطالعه منظم، منطقی و اصولی می باشد که جستجوی علمی را راهبری می کند و روش مجموعه‌ای از شیوه‌‎ها و تدابیری می باشد که برای شناخت حقیقت و برکناری از لغزش به کار برده می شوند(خاکی 1388، 193). پایه هر علمی، روش شناخت آن می باشد و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی ای مبتنی می باشد که در آن علم به کار می رود و بالاخره آنکه روش پژوهش، مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای مطالعه واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد(عزتی 1376 ،20). در این پژوهش تعیین قدرت تبیین (تبیین) متغیر مستقل برروی متغیر وابسته هستیم.

1-Science

2-Explanation

3-Prediction

4-Generlisation

1-Methodology

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

ارتباط بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران.

1-5-2 اهداف علمی

سنجش به موقع بودن  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش تاثیر گذاری متغیر تعدیل گر فرصت رشد بین متغیر مستقل و متغیر وابسته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-3 اهداف کاربردی

1- نتایج این پژوهش می‌تواند مورد بهره گیری گزارشگران مالی و دست اندرکاران برای آگاهی بیشتر از اهمیت سود قرار گیرد تا نسبت به بازنگری در نحوه اطلاع رسانی و همچنین اصلاح شیوه‌های تصمیم‌گیری از طریق آموزش‌های مقتضی اقدام کنند.

2- ضرورت انجام این پژوهش پیشبرد شرایط اقتصادی و شناخت بهتر شرایط موجود و کمک به فرآیند تصمیم‌گیری می‌باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری