عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

طراحی مبادی ورودی شهر آمل

مطالعات و طراحی مبادی ورودی شهر آمل توسط مسکن و شهرسازی استان مازندران با مهندسین مشاوره پژوهشی و عمران انعقاد قرارداد صورت گرفت.

در مطالعات طراحی مبادی شهر آمل پس از مطالعه ورود های مختلف شهر آمل و ویژگی های هر یک و ارائه معیارهای به ارزیابی و ورودی ها پرداخته شده و محور هراز به عنوان ورودی ارجح جهت طراحی انتخاب گردیده می باشد.

شهر آمل دارای پنج ورودی اصلی می باشد که از پنج محور برون شهری ذیل انجام می شود:

  • محور محمود آباد به آمل(در شمال شهر)
  • محور بابل به آمل، جدید(در شرق شهر)
  • محور بابل به آمل، قدیم(در جنوب شرقی شهر)
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • محور هراز (در جنوب شهر)
  • محور چمستان به آمل (در غرب شهر)

محدوده مطالعاتی در محور هراز:

پس از مطالعه مفهوم ورودی و خروجی(سه مفهوم روانی، تصویری، فیزیکی) حد فاصل تقاطع سه راهی امام زاده عبدالله تا تقاطع محور هراز با کمربندی و بلوار آیت الله مدرس به عنوان ورودی شهر آمل از محور هراز در نظر گرفته شده می باشد. به علت فقدان نقشه با مقیاس مورد نظر جهت طراحی، محدوده مشخص شده در نقشه پیوست به طول 1112 متر از تقاطع محور هراز با کمربندی شهر آمل و بلوار آیت الله مدرس و به عمق 200 متر از هر طرف محور هراز جهت طراحی انتخاب شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه