عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

محدودیت ها و امکانات توسعه کالبدی شهر بندرانزلی

جایگاه شهر بندرانزلی به صورت خطی و در حول محور جاده رشت – آستارا در طولی حدود 15 کیلومتر به صورت شرقی – غربی در ساحل دریای خزر و با عرض متوسط 5/2 کیلومتر امتداد یافته می باشد. محدودیت های توسعه شهر در شمال دریای خزر و در جنوب تالاب انزلی و اراضی پست و آبگیر هستند که هیچ گونه امکانی را برای توسعه در اختیار نمی گذارند. به علاوه بالا آمدن سطح آب دریا طی سال‎های گذشته نیز بخش عمده ای از شهر را تخریب یا مورد تهدید قرار داده می باشد.

بر این اساس به نظر  می رسد مناسب ترین اراضی برای توسعه شهر به مقصود داشتن کدهای ارتفاعی امن(رقوم بالای 24- متر) در امتداد شرقی یعنی امتداد مسیر جاده انزلی به رشت و در امتداد غربی یعنی حول جاده ارتباطی انزلی به رضوانشهر باشند. اما این امکان نیز به خاطر خطی شدن بیشتر بافت شهر که تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت و باعث بالا رفتن هزینه های زیر بنایی شهر می گردد قابل بهره گیری نمی باشد.

پس مناسب ترین راه برای اسکان جمعیت و تامین فضاهای خدماتی مورد نیاز، بهره گیری از بافت های خالی شهر و اراضی خاکی موجود و افزایش معقول اندازه تراکم های ساختمانی و جمعیتی در بافت های موجود می باشد. و بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تاسیسات زیر بنایی حیاتی شهر بایستی در اراضی استقرار یافته که ارتفاع آنها از سطح دریا 24- تا 22- متر می باشد. ماخذ: (سایت تخصصی ud.Sharnameh.ir).

 

محتوای اصلی یا اساس طرح جامع شهر بندرانزلی

ساخت شهر (توسعه) مبانی ایده تنظیم و طراحی الگوی توسعه فضایی – کالبدی شهر بندرانزلی عبارتند از:

  • ارتباط مناسب بین شریان اصلی شهری و کنارگذر به مقصود انتقال بخش از ترافیک بین منطقه ای به آن.
  • انتقال بار ترافیکی بین شهری از درون شهر به کنار گذر در حال احداث جنوبی شهر.
  • بهره گیری از فرصت اراضی بایر و قابل باز پیدا نمود، اراضی سبز طبیعی، باغات و اراضی کشاورزی برای شکل دادن شبکه سبز در سطح شهر.
  • شکل گیری پهنه ویژه گردشگری – کمپینگ و تفرجی در دو سوی شهر و همچنین در حد فاصل بافت موجود شهر و تالاب انزلی. در این ساختار در محدوده مجموعه های گردشگری مبتنی بر اکوتوریسم در مقیاس ملی پیشنهاد شده می باشد.
  • شکل گیری پهنه های عملکردی در بخش جنوبی شهر یا در نظر گرفتن کلیه مسایل زیست محیطی و کاربری ها. منبع:(طرح توسعه و عمران جامع شهرانزلی، مهندسین مشاور تأثیر جهان – پارس، 1391، ص12).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه