مطالعه توان های طبیعت گردی سوادکوه

قسمتی از متن پایان نامه :

اثرات اقتصادی اکوتوریسم

اکوتوریسم می تواند در مناطق دور دست که بعضا به صورت سنتی از برنامه های توسعه عقب مانده و یا در مناطق پر جمعیت مهار آخرین باشد و ایجاد اشتغال نماید وظیفه اصلی و کلی اکوتوریسم ایجاد منافع اقتصادی بوده   و از این جهت می باشد که تأثیر اقتصادی و ارزش اقتصادی دو مفهوم مترتب بر اکوتوریسم هستند. اثر اقتصادی به تغییر درفروش درآمد، مشاغل و سایر مولفه های مرتبط بر می گردد و خود به خود موجب افزایش طرفداری های سیاسی و اقتصادی از حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی می گردد.

حفاظت از محیط زیست مانند : حفاظت از تنوع زیستی ، نگهداری حوزه های آبخیز و …. گر چه بخش عمده ای از مزایای دیگر آن نامحسوس می باشد اما منافع فراوانی بر جامعه دارد و سطوح آن به کیفیت جاذبه ها، دسترسی و مسایل مشابه آن بستگی دارد . در بعضی اماکن ممکن می باشد مشاغل کمی ایجاد نماید اما کار آفرینی در مناطق دور دست و روستایی، حتی اگر کم هم باشد تأثیر قابل ملاحظه ای بر جای می گذارد.

اثرات اکوتوریسم و یا هر فعالیت اقتصادی دیگر را می توان به اثرات مستیقم، غیر مستقیم و القایی طبقه بندی نمود. مواردی که توسط گردشگران مستقیم هزینه می گردد، مانند پولی که در رستوران خرج می کنند، اثر اقتصادی مستقیم می باشد. رستوران مایحتاج خود را از سایر بخش ها تأمین می کند، این اثر غیر مستقیم می باشد و کارکنان رستوران نیازمندی های خود را با پرداخت دستمزد دریافتی از هر جا که لازم بداند تأمین می کنند که این اثر القایی می باشد( نمودار 2-4) .

طبیعت گردی هم فرصت می باشد و هم تهدید

2-2-5-1 طبیعت گردی به عنوان فرصت

اکوتوریسم رشد شتابان و تأثیر گذاری دارد اما نوشدارو نیست و نباید در اهمیت آن مبالغه نمود. بایستی اکوتوریسم و گردشگری مسئولانه ، جزیی از راهبردهای توسعه پایدار درسطوح کلان باشد و این مستلزم برنامه ریزی دقیق و افزایش دانش و آگاهی می باشد. برخورد مسئولانه می باشد که موجب درک بهتر و پشتیبانی برای حفاظت از محیط و فرهنگ محلی گشته و خلق فرصت های شغلی جدید برای کشور و جامعه منتهی می گردد. آن چیز که مهم می باشد کیفیت و سازگاری اقدامات می باشد. از آنجا که اکوتوریسم موجب ایجاد اشتغال، بهبود شرایط  وکمک به حفاظت از تنوع زیستی ، افزایش درک و آگاهی بازدید کنندگان ، تعامل و تبادل فرهنگی، آموزش ورشد دانش محیطی و تولید درآمد می گرددازابعاد گوناگون می تواندبه عنوان فرصت تلقی گردد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- آیا منطقه از نظر منابع و جاذبه های اکوتوریستی در جایگاه مناسب قرار دارد.

2- آیا امکانات و زیر ساختهای موجود برای توسعه اکوتوریسم منطقه مناسب می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه