عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

5-4- محدودیت های پژوهش

  • به دلیل در دست نبودن اطلاعات لازم جهت محاسبه متغیر عدم تقارن اطلاعاتی در نرم افزار هایی مانند تدبیر پرداز و رهاورد جدید و سایت های مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران، اعداد لازم جهت محاسبه میانگین سالانه بالاترین و پایین ترین قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به صورت ماهانه جمع آوری و در معادله مربوطه قرار داده شده‌می باشد که این مورد یکی از مهم ترین محدودیت های پژوهش به شمار می آید.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • در تحقیقات خارجی به دلیل دسترسی اطلاعات شرکت‌ها در مقاطع زمانی کمتر از یک سال، امکان انجام پژوهش در مقاطع زمانی کوتاهتر نیز فراهم شده‌می باشد. متاسفانه در کشور ما تعداد کمی از شرکت‌ها به صورت منظم اقدام به انتشار گزارشات میان دوره ای می کنند، هر چند گزارش های ارائه شده نیز کامل نمی باشند. پس از مطالعه مقاطع کمتر از یک سال صرفنظر شده‌می باشد.
    • بدلیل بروز بحران‌های شدید بورس اوراق بهادار تهران در سال 1383 و 1384 شرکت‌های زیادی دچار وقفه معاملاتی بیش از یک یا دو ماه شدند ، لذا جامعه آماری را تحت تأثیر قرار داده و تعداد شرکتهای انتخابی به 78 عدد رسید.
    • از دیگر معضلات موجود در این پژوهش عدم سابقه زیاد شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که با در نظر داشتن این محدویت، نمونه آماری محدود به شرکت‌های گردید که اطلاعات آماری مربوط به آنها موجود بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

ارتباط بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران.

1-5-2 اهداف علمی

سنجش به موقع بودن  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش تاثیر گذاری متغیر تعدیل گر فرصت رشد بین متغیر مستقل و متغیر وابسته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-3 اهداف کاربردی

1- نتایج این پژوهش می‌تواند مورد بهره گیری گزارشگران مالی و دست اندرکاران برای آگاهی بیشتر از اهمیت سود قرار گیرد تا نسبت به بازنگری در نحوه اطلاع رسانی و همچنین اصلاح شیوه‌های تصمیم‌گیری از طریق آموزش‌های مقتضی اقدام کنند.

2- ضرورت انجام این پژوهش پیشبرد شرایط اقتصادی و شناخت بهتر شرایط موجود و کمک به فرآیند تصمیم‌گیری می‌باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری